Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Výběr z doprovodného programu 47. MSV a 3. veletrhu Transport a logistika

číslo 8-9/2005

Výběr z doprovodného programu 47. MSV a 3. veletrhu Transport a logistika

Výběr je sestaven podle údajů společnosti Veletrhy Brno, a. s., ke dni 18. srpna 2005. Místa konání jednotlivých akcí jsou uvedena kódy: A3 – pavilon A3, AB – Administrativní budova BVV, BC – Business Center (pavilon E), KCB – Kongresové centrum Brno, PC – Press Center (pavilon E), VP – volná plocha. Zkratka og znamená odborný garant, oz organizační zajištění. Není-li uvedeno jinak, organizuje akci Kongresové centrum Brno, a. s., Ing. Zdeňka Krejčí, tel.: 541 158 606, fax: 543 211 221, e-mail: krejci@kcbrno.cz. Úplný aktuální program doprovodných odborných akcí lze nalézt na http://www.bvv.cz/msv

3. 10. 2005 (pondělí)

9.00–14.00: První zkušenosti s aplikací novelizace energetických zákonů a vyhlášek (seminář; AB, sál 102; og + oz: Asociace energetických manažerů).

14.00–18.00: X. mezinárodní logistická konference – 1. den (KCB, sál A; og: Česká logistická asociace, http://www.logistika.cz):

 • Logistika – hybná síla světového obchodu a globální spolupráce,
 • Logistika – nástroj úspěšné integrace českého hospodářství do EU,
 • Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti poskytování logistických služeb a budování logistických center v ČR,
 • Vliv rychlého vývoje RFID technologií na dodavatelské řetězce v USA a otázka bezpečnosti,
 • Radiofrekvenční identifikace – mýty a skutečnost.

4. 10. 2005 (úterý)

9.00–13.00: Podpora podnikání v ČR – 1. den (třídenní seminář; PC; og: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, oz: Veletrhy Brno, a. s.):

 • Podpora financování malých a středních podniků: představení různých variant financování,
 • Klastry – nástroj rozvoje konkurenceschopnosti,
 • Rozvoj lidských zdrojů a spolupráce vzdělávacích institucí a podniků.

9.00–15.00: X. mezinárodní logistická konference – 2. den (KCB, sály A a C, ostatní viz pondělí 3. 10. 2005), jednání v sekcích:

 • A: Úloha logistiky při optimalizaci výrobních soustav,
 • B: Standardizace – podmínka efektivní spolupráce v globálních logistických systémech,
 • C: Skladová, manipulační a související IT technologie, jejich role a využití v logistice,
 • D: Logistické projekty – zdroj inspirace a poučení.

9.30–13.30: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků (6. mezinárodní konference; KCB, sál B; og: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky).

9.30–14.00: Systémy řízení podle ISO 9000 a požadavky EU (seminář; AB, sál 102; og + oz: Český lodní a průmyslový registr s. r. o.):

 • Nejefektivnější – nejjednodušší systém řízení podle ISO 9001:2000,
 • Systém řízení pokrývající požadavky různých norem a nezapomínající na poslání firmy,
 • Nebezpečí dopadu legislativy EU na menší podniky.

14.00–18.00: České strojírenství a jeho perspektivy (diskusní molo; A3, sál Morava; og + oz: TTV s. r. o.):

 • Vliv otevření evropských trhů pro exportní expanzi českého strojírenství,
 • Jihovýchodní Asie a tradiční české strojírenské obory,
 • společné postupy a strategické aliance.

5. 10. 2005 (středa)

9.00–11.30: Sníží bodový systém počet dopravních nehod? (konference, diskusní fórum; KCB, sál C; og: Ministerstvo dopravy ČR, oz: TTV s. r. o.).

9.00–13.00: Podpora podnikání v ČR – 2. den (třídenní seminář, BC I, viz úterý 4. 10. 2005).

9.00–14.30: 7. Celostátní setkání elektrotechniků – 1. den (třídenní seminář na téma Elektrická zařízení ve vztahu k požární bezpečnosti staveb; KCB; og: Český normalizační institut Praha, oz: L. P. Elektro s. r. o.):

 • Elektrická zařízení ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením,

 • Druhy požárně bezpečnostních zařízení a jejich specifika (projektování, montáž, provoz, kontroly, údržba a opravy),

 • Dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení,

 • Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu, provedení a jejich ochrana před účinky požáru.

10.00–13.00: Využití obnovitelných zdrojů a úspory elektrické energie (seminář; KCB, sál F; og: Český svaz zaměstnavatelů v energetice).

10.00–15.00: Evropský program průmyslového výzkumu a vývoje Eureka (konference; BC II; og: Asociace inovačního podnikání ČR, oz: Veletrhy Brno, a. s.).

10.00–17.00: Praktické zkušenosti s aplikací norem ISO 9001:2000 A ISO 14001 (seminář, konzultace; PC; og + oz: Česká společnost pro jakost).

6. 10. 2005 (čtvrtek)

9.00–13.00: Elektrické rozvody a elektronická komunikace v budovách a průmyslových provozech (konference; A3, sál Morava; og: Českomoravská elektrotechnická asociace – ELA, oz: Sdělovací technika spol. s r. o., FCC Public s. r. o., Veletrhy Brno a. s., ELA).

9.00–13.00: Podpora podnikání v ČR – 3. den (třídenní seminář, BC, viz úterý 4. 10. 2005).

9.00–14.30: 7. celostátní setkání elektrotechniků – 2. den (viz středa 5. 10. 2005): Elektrická zařízení v únikových cestách a v požárním úseku.

10.00–12.00: Trendy v logistice a dopravě (seminář; A3, sál Brno; og: Unis Computers, spol. s r. o., Logio s. r. o., Fakulta dopravní ČVUT v Praze; oz: Unis Computers, spol. s r. o.):

 • Moderní metody řízení podnikové logistiky,
 • IT řešení pro logistický sklad,
 • Cesta k elektronické stazce aneb jak optimalizovat vaše náklady.

14.00–16.00: Progresivní trendy ve strojírenských technologiích a materiálech (seminář; BC I; og: BIC Brno spol. s r. o., Asociace inovačního podnikání ČR; oz: Veletrhy Brno, a. s.).

14.00–17.00: Komunikace M2M (konference; A3, sál Morava; og: Českomoravská elektrotechnická asociace – ELA, oz: Sdělovací technika spol. s r. o., FCC Public s. r. o., Veletrhy Brno a. s., ELA).

14.00–18.00: Rizika přípravy procesu obnovy a náhrady dožívajících výroben elektřiny (seminář; PC; og: Enviros s. r. o., VUPEK-Economy spol. s r. o.; oz: Český svaz zaměstnavatelů v energetice):

 • Energetická politika a legislativa a rizika budoucího vývoje,
 • Dlouhodobá disponibilita primárních zdrojů energie pro výrobu elektřiny a tepla,
 • Životnost výrobních zdrojů ES ČR,
 • Obecné názory na budoucnost.

7. 10. 2005 (pátek)

9.00–14.30: 7. celostátní setkání elektrotechniků – 3. den (viz středa 5. 10. 2005): Elektrická zařízení v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

(ed)