Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Vstupte do nového světa automatizace Unity

číslo 7/2004

Vstupte do nového světa automatizace Unity

Unity – to je název nové, převratné koncepce automatizovaných systémů řízení, kterou pod svou značkou Telemecanique uvádí na trh společnost Schneider Electric. Na koncepci Unity pracovalo několik set specialistů a vývojářů po dobu několika let. Cílem bylo vytvořit novou platformu založenou na otevřených standardech a zaručující spolupráci mezi aplikacemi ve všech fázích životního cyklu. Unity je tedy souborem nových technických a programových prostředků pro automatizaci. Softwarové nástroje Unity lze však použít i s některými procesory z již existující řady řídicích systémů Modicon TSX Premium a TSX Quantum.

Obr. 1.

Koncepce Unity

Celková koncepce Unity, využívající mnoho různých modulů a řešení, se člení do čtyř základních částí (obr. 1).

Unity Studio je nástroj pro správu projektů, integrující Unity Pro s programovými prostředky pro operátorské stanice, elektrické pohony, komunikace v reálném čase atd. Jde o nástroj určený pro celkový návrh a parametrizaci struktury automatizačního projektu při použití grafického rozhraní.

Unity Pro je základní programový balík pro vývoj a ladění aplikačních programů pro řídicí systémy Modicon řad TSX Premium, TSX Quantum a TSX Atrium. Unity Pro přebírá všechny standardy svých předchůdců, včetně možnosti konverze těch již dříve vytvořených programů, které odpovídají mezinárodní normě IEC 61131-3.

Unity Developer’s Edition obsahuje doplňkové speciální nástroje pro vývoj aplikačních programů v prostředí VBA, VB nebo C++. Nabízí přístup ke všem objektům v Unity Pro a Unity Studio.

Nová řada procesorů uváděných na trh v rámci Unity se vyznačuje po všech stránkách větším výkonem. Šíře nabídky jednotlivých modelů dovoluje použít tyto procesory v projektech čítajících několik desítek až tisíců vstupů a výstupů.

Bližší informace o vlastních programových prostředcích přinese časopis Automa v samostatném článku v č. 8-9/2004. Zde se dále zaměříme na nové procesory a jejich vlastnosti.

Procesory řady Unity

Když se hovoří o procesorech Unity, týká se to systémů Modicon řad TSX Premium, TSX Quantum a TSX Atrium. Součástí Unity jsou jednak procesory zcela nové, ale také procesory z již existujících řad, kde postačuje aktualizovat operační systém (firmware) vlastního procesorového modulu. Nové procesory s sebou přinášejí inovovaný přístup k řízení i programování, nové vlastnosti, které doposud nebyly poskytovány, a zejména větší výkon a rychlost zpracování aplikačních programů. Řídicí systémy řady Modicon TSX Premium a řady TSX Quantum jsou modulární koncepce. Řada Modicon TSX Atrium je určena pro systémy využívající jako řídicí i operátorské stanice PC. Procesorový modul včetně vlastní paměti, komunikací atd. je integrován do karty formátu PCI (obr. 2). Ta je vložena do PC, kde však pracuje zcela nezávisle na operačním systému počítače.

Obr. 2.

Všechny procesory řady Unity mají podstatně zvětšenou kapacitu paměti pro program i data (u nejvýkonnějších až na 7 MB). Navíc lze paměť dále rozšířit pomocí paměťové karty typu PCMCIA o dalších 8 MB pro ukládání souborů, např. receptur. Tuto vlastnost nyní mají všechny platformy Unity, tedy i ty, které ji dosud postrádaly.

Z procesorů dostupných na trhu nabízejí nové procesory Unity nejrychlejší zpracování programu, a to nezávisle na druhu použitého jazyka podle normy IEC 61131-3. V distribuovaných procesech pak mohou zpracovávat i několik úloh současně (multitasking). Typická doba vykonání logické instrukce je asi 40 ns, numerické instrukce asi 55 ns a matematické operace s reálnými čísly v pohyblivé čárce vyžadují asi 50 Procesory Unity poskytují také široké možnosti komunikace. Součástí nových procesorů Unity řad Modicon TSX Premium i TSX Quantum je komunikace Ethernet TCP//IP s rychlostí 100 Mb/s se zabudovaným webovým serverem pro diagnostiku a rozhraní USB pro programování s přenosovou rychlostí 12 Mb/s (PSXP575 a 140CPU6xxxx). Stejně tak jako současné řešení je lze doplnit rozhraními pro sběrnice Fipio, Modbus, Unitelway, ModbusPlus, CANopen, Profibus aj.

Pro uživatele začínající s konceptem Unity mohou být velmi zajímavé dva nové nejmenší procesory: v řadě Modicon TSX Premium pod označením TSXP570244 a v řadě Modicon TSX Quantum s označením 140CPU31110. Především systémy s procesorem TSX570244 ve spojení s kartou PCMCIA s rozhraním CANopen, ke které je možné připojit nový systém inteligentních distribuovaných vstupů a výstupů Advantys, nabízejí možnost využít výhody Unity i při těch nejmenší automatizačních projektech.

Závěr

Souhrnně lze říci, že koncepce Unity svými novými možnosti a větším výkonem splňuje současné i případné příští požadavky uživatelů. Zároveň je kompatibilní s dosavadními platformami, a to po stránce programových prostředků i po stránce hardwaru.

Ing. Tomáš Knobloch,
Scheider Electric CZ s. r. o.,
marketing

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554
http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět