Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Všestranný pomocník pro přípravu projektové dokumentace

Od podzimu je k dispozici nová verze platformy systému EPLAN 2.7, která klade důraz na mezioborovou spolupráci a konzistentní digitalizaci inženýrských procesů. Nová verze softwaru přináší uživatelům devatenáct jazykových verzí, množství vylepšených detailů a obousměrné propojení s automatizačními systémy – včetně TIA Portal od firmy Siemens a Melsoft IQ Works od Mitsubishi, které zaručují ještě větší efektivitu inženýrské práce.

Všechny součásti platformy EPLAN, jako software pro přípravu elektrotechnických schémat, návrh hydraulických a pneumatických obvodů a návrh rozváděčů, používají jednotnou databázi a umožňují sdílet projektové informace v celém vývojovém procesu – od návrhu a konstruování přes výrobu až po údržbu. Jádrem každého softwaru je tzv. jednotný zdroj dat. EPLAN tím dává své platformě pozici základního kamene konzistentní digitalizace inženýrské práce a integrace s automatizační technikou. Mezioborová spolupráce se stále častěji uskutečňuje na mezinárodní úrovni, a proto je software k dispozici již v devatenácti jazykových mutacích. Nově přibyla turecká a rumunská jazyková verze. To dále prohlubuje všestrannost podpory jazykových verzí platformy.  

Tvorba opakovaně použitelných šablon

Četná vylepšení se objevila také v jednotlivých oblastech, na něž se platforma zaměřuje. Díky novým možnostem nastavení šablon elektrotechnických a fluidních schémat je nyní možné již připravené šablony ještě jednodušeji standardizovat a opětovně používat. Následně mohou být šablony rovněž využity pro přechod do EPLAN Cogineeru – nového rozšiřujícího modulu pro automatizované zpracování schémat (obr. 1). Na veletrhu SPS/IPC Drives v listopadu v Norimberku mohli návštěvníci vidět první ukázky budoucí cloudové verze.

V oblasti procesního inženýrství je jednou z novinek modul potrubí v systému EPLAN Preplanning (obr. 2). Uživatelé ocení podrobnější dokumentaci provozních zařízení, která zahrnuje údaje o potrubí již v počátečních fázích návrhu.

Přímočařejší pro uživatele je také zjednodušená práce s kabeláží. Nyní je možné použít tepelně smršťovací trubice, a snáze tak navrhnout konektory v prostředí 2D i 3D, a vylepšeny byly též možnosti pohledu na připojovací hardware. To vše umožňuje vytvářet ještě detailnější výrobní dokumentaci, což urychluje procesy výroby kabelových rozvodů. Řadu početných vylepšení a inovací doplňují nové možnosti konstruování, jako konfigurace vlastností v pohledech na model, rozšířené výrobní rozhraní v systému EPLAN Pro Panel a aktualizovaný EPLAN Smart Wiring (obr. 3), nově s topologií klient–server.  

Výměna dat mezi elektrokonstrukcí a automatizací

Na mezioborovou výměnu dat se zaměřuje i nové rozhraní mezi platformou EPLAN a portálem Siemens TIA Portal, které je připravené pro formát AutomationML, jenž bude v budoucnosti v prostředí průmyslu 4.0 stále populárnější. Rozšířena a na veletrhu SPS IPC Drives představena byla také obousměrná výměna dat bez jakýchkoliv omezení s automatizační platformou Melsoft IQ Works od Mitsubishi Electric. Uživatelé mohou přenášet data oběma směry v jakékoliv fázi projektu, později je editovat a následně projekt synchronizovat. Tím se nahrazuje časově náročné, často opakované manuální kontrolování změn a inženýrskou práci to přibližuje o další krok k plné digitalizaci procesů v éře průmyslu 4.0. V principu je ovšem předpokladem k tomu konzistentní digitalizace všech procesů a dat, od návrhu konstrukce až po výrobu, provoz a údržbu. To je jediný způsob, jak klíčová slova smart engineering, smart productionsmart data skutečně uvést do života. 

(EPLAN Software & Service)

Obr. 1. Eplan Cogineer je nový rozšiřující modul pro automatizované zpracování schémat

Obr. 2. Do softwaru Eplan Preplanning byl doplněn modul potrubí

Obr. 3. Aktualizován byl také Eplan Smart Wiring