Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Vše pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva

Časopis Automa se stal mediálním partnerem třináctého ročníku konference Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva, která se uskutečnila ve dnech 25. a 26. června 2010 v Sedmihorkách, v Českém ráji. Dvoudenní konferenci již tradičně pořádají firmy, které dodávají do elektráren a tepláren své výrobky a systémy. Všichni se vzájemně znají, protože spolupracují při realizacích různých projektů. Konferenci využívají nejen k tomu, aby se navzájem informovali o svých nových výrobcích a řešeních, ale také ke konzultacím o rozpracovaných projektech. Organizačně zajišťuje dvoudenní konferenci společnost AD&M – konferenční servis.
 
Konferenci zahájil Radek Strnad z firmy Tespo engineering , která projektuje a dodává pohonářskou techniku a je dodavatelem měničů frekvence Vonsch. Pro přesné ustavení pohonů i poháněného ústrojí, k měření vibrací a měření otáček, teploty a dalších veličin firma používá vlastní diagnostickou techniku. Specializuje se i na rekonstrukce řetězových podavačů paliva do kotle a na optimalizaci rychlosti řetězů vynašečů strusky. V některých případech nahrazuje řetězové dopravníky bezosými spirálovými dopravníky firmy Rataj. Pro tyto dopravníky vyvinula snímač přítomnosti paliva, protože na trhu nenalezla takový, který by fungoval v tak nehostinném prostředí a za neustálého pohybu spirály.
 
Společnost Ipesoft se specializuje na informační systémy ve výrobě. Shromažďuje údaje z technologických uzlů výrobních procesů, vyhodnocuje je a poskytuje je v reálném čase odpovědným osobám. Na konferenci představila tři systémy pro energetiku. Systém Selt je navržen pro podporu obchodování na liberalizovaném trhu s elektřinou a obsahuje i moduly pro plánování výroby a spotřeby energie. Druhý systém, Skei, je určen k monitorování, vyhodnocování a řízení výroby a spotřeby energie v reálném čase. Pro sběr, zpracování a archivaci energetických údajů se používá relační databáze Eda.
 
Společnost I&C Energo představila své řešení pro diagnostiku a optimalizaci tepelného cyklu. Pro zajištění provozu v blízkosti optima vyvinula diagnostický a optimalizační software PowerOPTI, který lze snadno integrovat do již existující struktury informačního systému v podniku. Systém umožní připravit technologické schéma, podle kterého se zpracuje matematický model pro validace dat a simulace procesů. Systém dovoluje používat pro specifikování algoritmů jazyk vhodný pro technology. Další firmy předvedly produkty speciálně navržené do náročného prostředí uhelných elektráren. Byl zde uveden nový typ abrazivního čerpadla Warman i široká paleta vázacích prostředků společnosti 2TS (ocelová lana, řetězové úvazky, lanové svorky apod.) Odlitky firmy Eutit z taveného čediče a eucoru, které vynikají odolností proti otěru, teplotě i chemickým vlivům, se uplatní v elektrárnách v podobě trubek, žlabů a výsypek. Řešení prašnosti při skládkování sypkých materiálů představila firma Hennlich Industrietechnik. Systémy navržené pro skládkování a dopravu alternativních paliv, zejména biomasy, prezentovala projektová a poradenská společnost BPO. Firma Ing. Jan Moša se specializuje na řešení problémů s dopravou netekoucí sypké hmoty a na konferenci představila použití pulzních trysek Myrlen k zabezpečení toku lignitu o velké vlhkosti v kotelně v Turecku.
(ev)
 
Obr. 1. Při modernizaci českých tepelných elektráren se uplatňují pokročilá řešení mnoha firem (ilustrační snímek elektrárny Počerady)