Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Volba modemu: průmyslový versus spotřební

číslo 4/2006

Volba modemu: průmyslový versus spotřební

Mnozí z konstruktérů strojů a programátorů řídicích automatů (PLC) již jistě někdy řešili problém, jak konfigurovat a sledovat místně vzdálený systém. Možná jsou tři řešení: buď výrobce PLC komunikační prvek sám dodává, nebo doporučí zákazníkovi již vyzkoušený přístroj jiný, nebo – což není varianta tak úplně neobvyklá – žádný doporučený, předem vyzkoušený komunikační prvek (modem) neexistuje. Rozhodnutí je na projektantovi.

Argumenty pro správnou volbu

Výrobcem dodávané řešení komunikace je obvykle nejdražší. Bývá velmi dobře odladěno a zpravidla i kvalitně zdokumentováno. Zcela na opačné straně stojí běžné „spotřební“ modemy, které jsou přibližně o řád levnější a dříve se používaly při připojování PC k internetu prostřednictvím vytáčeného spojení. Možnosti takových modemů jsou ale velmi omezené a dokumentace pro průmyslové použití takřka nepoužitelná. Programátor PLC potřebuje znát kompletní sadu AT příkazů a musí mít možnost požadované spojení řádně nakonfigurovat a dále potřebuje jistotu, že jím vybraný modem je dostatečně spolehlivý. Má-li modem obsluze ohlásit poruchu nebo jiný výjimečný stav, očekává se v průmyslu jeho 100% spolehlivost.

Obr. 1.

Obr. 1. Panel konfiguračního prostředí HSComm

Mnoho uživatelů při svých začátcích v oblasti přenosu dat v průmyslu nějaký spotřební, neprůmyslový modem vyzkouší. Ten se nakonec, po mnoha pokusech, přece jen možná rozběhne, ale jistota spolehlivosti stejně chybí. V praxi se např. zcela zbytečně uskutečnila cesta z Německa až do Brazílie, a to jen z důvodu špatně fungujícího modemu, který znemožnil aktualizovat firmware v PLC. Úspora několika tisíc korun se rázem změnila v obrovské minus (letenky, hotely, diety a penále z prodlení při výrobě). Uvedený případ není zdaleka ojedinělý a modem rozhodně není zařízením, na němž by se mělo přehnaně šetřit. Jeho i jediným selháním většinou přijde vniveč vše, co se „ušetřilo„ při jeho pořízení.

Který z modemů vybrat

Z uvedeného vyplývá, že jedinou správnou volbou je průmyslový modem. Pokud totiž modem přestane fungovat při připojení k internetu, je snadné ho ze židle znovu spustit a znovu se k internetu připojit. Při téže závadě ve vzdáleném výrobním provozu je zapotřebí sednout do auta (nebo letadla) – a je po legraci. V zásadě tedy jde především o spolehlivost modemů. Důraz je také třeba klást na kvalitu dokumentace. Při špatné dokumentaci technik-vývojář ztratí spousty svého drahocenného času oživováním modemu, místo aby se věnoval svému primárnímu úkolu, jímž je zajistit funkci zařízení jako celku.

Firma Insys Microelectronics vyrábí různé typy modemů Insys, k nimž je k dispozici jak úplná dokumentace v češtině s technickým popisem zařízení, včetně popisu podporovaných AT příkazů, tak i „horká linka„ pro zákazníky. Je vyzkoušena jejich součinnost s různými typy PLC po celém světě. Mnoho výrobců modemy Insys také oficiálně doporučuje jako standardní komunikační techniku (Siemens, Moeller, Teco, Omron atd.).

K modemům Insys je dodáván konfigurační software, v němž si zákazník vybere (pouhým „naklikáním„) typ PLC, který používá. Pokud „jeho„ automat není v seznamu, snadno si vytvoří nový profil s doporučenými inicializačními řetězci od výrobce. Modemy Insys jsou tedy profesionálním řešením s vynikající technickou podporou. Protože firma modemy přímo vyrábí, může také podle požadavků zákazníků přímo zasahovat do jejich firmwaru.

Hlavní rozdíly mezi průmyslovým a běžným modemem

Začněme od mechanického provedení. Průmyslový modem musí být možné upevnit na lištu DIN. Různé krabičky visící na improvizovaných držácích jsou na první pohled nedůvěryhodné.

Modemy by měly mít širší rozsah napájecího napětí. Minimem je rozsah 10 až 24 V DC (právě 24 V DC je standardem pro většinu běžných PLC). Některé modemy Insys lze napájet napětím až 60 V DC, popř. 230 V AC.

Jak již bylo uvedeno, k průmyslovým modemům musí být dostupná plnohodnotná dokumentace, včetně kompletní sady AT příkazů. U některých PLC je nutné spojení nakonfigurovat specifickým způsobem, např. z důvodu kritických časových prodlev (vypínání komprese, přímý bitový mód, volba oprav chyb atd.). Bez řádné technické podpory (dokumentace, „horká linka„) nelze spojení plnohodnotně a s jistotou nakonfigurovat.

Správný průmyslový modem by mělo být možné nakonfigurovat s použitím standardizovaného softwarového nástroje. Tím je u modemů řady Insys zdarma dodávané prostředí HSComm, snadno osvojitelné a vhodné i pro méně zběhlé uživatele. Nově je k dispozici i software, který po vytvoření spojení na blízké straně (včetně inicializace modemu) automaticky uvolní port COM na PC jinému softwarovému nástroji (např. vývojovému prostředí pro PLC).

Průmyslový modem musí mít watchdog, který modem neustále sleduje a hlídá, zda se „nezakousl„: jestliže modem po stanovenou dobu nereaguje, automaticky se sám znovu spustí. Tato funkce je zárukou maximální možné spolehlivosti spojení se vzdáleným místem. Jistě si nikdo nepřeje jezdit kamkoliv jen proto, aby znovu spouštěl zaseknuté modemy.

Průmyslové modemy musí být schopny pracovat v různých komunikačních sítích (analogová pevná linka, digitální linka ISDN, Ethernet, WLAN, Bluetooth a GSM/GPRS/EDGE). Uživatel by měl pouze zvolit vhodný typ. Z hlediska uživatele a sady AT příkazů by se měly všechny modemy projevovat pokud možno stejně. U modemů Insys tomu tak je. Uživatel téměř nepozná, zda používá modem pro síť GSM, nebo analogovou pevnou linku. Uskutečnitelná musí být i spojení mezi různými typy komunikačních sítí (GSM–pevná linka, Ethernet–pevná linka apod.).

Jednoduše řečeno, správný postup je asi takovýto: modem se zakoupí, připojí k PC, s použitím nástroje HSComm se nakonfiguruje, poté se připojí k PLC – a to je vše. Taková je filozofie firmy Insys Microelectronics. U běžných modemů musí programátor zdlouhavě zjišťovat, co zakoupená krabička vlastně umí, a poté doufat, že skutečně bude správně fungovat.

Dostupnost

Uživatelé, kteří si nejsou jisti svou volbou v oblasti datové komunikace, se mohou kdykoliv obrátit na firmu Insys Microelectronics, jejíž pracovníci rádi poradí při konkrétní úloze. Pro ČR je v Plzni zřízena pobočka Insys Microelectronics CZ, s. r. o., která zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků, bude se dále věnovat vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat v měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.cz