Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Vojenská akademie ve Vyškově, CIIRC ČVUT a TRIX Connections zahájily spolupráci

Propojit obrannou a bezpečnostní sféru s nejnovějším technickým výzkumem a inovacemi se rozhodly tři subjekty, které se dříve ve svých aktivitách spíše míjely. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), TRIX Connections, start-up založený při ČVUT, a Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově (VeV VA) uzavřely memorandum o spolupráci. Jeho předmětem je společná koordinace výzkumných aktivit a sdílení přístupu v oblasti pokročilých technologií a umělé inteligence s cílem dlouhodobého rozvoje bezpečnostního a obranného výzkumu a vývoje.

Oblast spolupráce je poměrně rozsáhlá a týká se také možností výměnných stáží, exkurzí i účasti na akcích či setkáních pořádaných zúčastněnými stranami. Do těchto aktivit přitom mohou být zapojeni nejen pracovníci všech tří subjektů, ale i nadaní studenti a další partneři. Cílem je navázání užší spolupráce a kontaktů a vzájemné informování o využitelných výsledcích výzkum a vývoje.

Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT, upřesňuje, že jde o spolupráci zejména v oblasti umělé inteligence, telemedicíny nebo robotických aplikací. Vyhledávání příležitostí se přitom nebude omezovat jen na uvedené oblasti, jak za vyškovského partnera naznačil brigádní generál Ing. Radek Hasala, velitel VeV-VA: „Zajímavá jsou témata týkající se jak informačních technologií, tak i nanotechnologií a biotechnologií. Naším cílem je posunout o kus dále spolupráci se státními i civilními subjekty, a to nejen v oblasti výzkumu a vývoje, ale i výroby.“

V tom bude mít významnou roli start-up TRIX Connections. „Zavázali jsme se, že budeme přispívat k efektivnímu transferu znalostí a technologií ve prospěch a v zájmu všech stran,“ uvádí za TRIX Connections jeho viceprezident, genpor. v. v. Ing. František Malenínský. „Naší silnou stránkou je, že umíme efektivně vytvářet vazbu mezi teorií a praxí, identifikovat vhodné příležitosti pro uplatnění nových technologií a poskytovat cílené poradenství pro další rozvoj takové spolupráce.“

[Tisková zpráva ČVUT v Praze, 5. května 2021.]

(ed)