Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Vodohospodářská výstava Watenvi 09

Ve dnech 26. až 28. května 2009 se na brněnském výstavišti konal mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi. Nejde o nový veletrh, ale o spojení dvou výstavních projektů: vodohospodářské výstavy Vodovody – kanalizace a mezinárodního veletrhu pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno. Od roku 2006 se tyto dvě výstavy konaly vždy současně a letos byly prezentovány pod společným názvem. Watenvi patří k nejvýznamnějších akcím vodohospodářského oboru ve střední a východní Evropě, letos na něm vystavovalo více než 241 firem z deseti zemí a jejich expozice si prohlédlo více než 8 849 odborných návštěvníků.
 

Obchodní příležitosti na veletrhu

 
Veletrh Watenvi byl poznamenán dvěma událostmi: předsednictvím České republiky Evropské unii a prohlubující se hospodářskou krizí. V rámci předsednictví se na Watenvi uskutečnilo setkání „vodních“ a „mořských“ ředitelů evropských států, přičemž cílem bylo dohodnout se na společné politice v oblasti ochrany vod.
 
Vystavující firmy obsadily pavilony B, C a D a navzdory hospodářské krizi se pro účast na veletrhu rozhodlo 44 nových firem. Do Brna přijelo také mnoho obchodních delegací ze střední a východní Evropy. Oficiálními účastníky veletrhu byly saské firmy. Dlouhá společná hranice i celková tradiční blízkost obou zemí vedou k tomu, že Česká republika je v současnosti nejdůležitějším obchodním partnerem Saska.
 
Veletrh Watenvi díky svému oborovému zaměření dává možnost navázat nové obchodní kontakty firmám, které mnohdy vlivem hospodářské recese ztratily své tradiční partnery. Cílem nového projektu Business Point bylo zprostředkovat přímo na výstavišti schůzky mezi vystavovateli a zahraničními delegacemi (obr. 1). „O projekt byl nad očekávání velký zájem, během jediného dne se uskutečnilo na padesát schůzek. Šlo o představitele vodohospodářských oborů a státní správy, kteří zodpovídají za ekologii, vodohospodářství a protipovodňovou ochranu,“ uvedl František Nečas z úseku marketingu Business centra. Účastnily se jej delegace z Francie, Španělska, Itálie, Bulharska, Rumunska a Chorvatska. Z posledně jmenované země přijela nejpočetnější delegace, která hledala další české firmy pro spolupráci. Chorvatsko pokračuje v realizaci Projektu Jadran, který zahrnuje výstavbu čističek odpadních vod, podmořských výpustí a kanalizačních soustav ve více než desítce měst na pobřeží Jaderského moře.
 
Tradičně mělo společnou expozici Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR, kde zájemci získali veškeré informace o dotacích z Operačního programu Životního prostředí. Zaujaly též tradiční ukázky ochrany proti velké vodě v bazénu před pavilonem Z.
 

Měření, regulace, diagnostika

 
V oborovém členění veletrhu Watenvi měly důležité místo měřicí a řídicí systémy. Vystavovali zde výrobci měřicí techniky a přístrojů určené pro analýzu používaných při úpravě a rozvodu vody a v kanalizačních systémech. Velký prostor zaujímaly také systémy pro monitorování a sběr dat a pro vyhodnocování stavu vodovodních a kanalizačních sítí. K diagnostickým účelům nyní provozovatelé kanalizačních sítí využívají kamerové systémy pro vyhledávání závad v potrubí. Zajímavou nabídkou jsou také bezvýkopové opravy kanalizačního a vodovodního potrubí. Poté, co je kamerou zjištěna závada, vyšle se do potrubí robotový systém se vstřikovacím mechanismem, jenž dokáže zaplnit případné trhliny nebo opravit spoje potrubí. Do potrubí se rovněž vysílají např. ohebné frézovací roboty s kamerami, které z potrubí odstraní usazeniny.
(ev)
 
Obr. 1. Projekt Business Point umožnil setkání vystavovatelů se zahraničními delegacemi na veletrhu Watenvi