Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Vlhkoměr s Fabryovým-Perotovým interferometrem

Automa 1/2001

Vlhkoměr s Fabryovým-Perotovým interferometrem

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Senzor,
polychromátor,
měřicí přístroj,
Fabryův-Perotův interferometr,
index lomu,
odrazivost (reflaktance)
polychromátor
světlovod.

Ing. Milan Kříž