Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Vlastnosti regulace s nespojitými akčními členy

číslo 11/2006

Vlastnosti regulace s nespojitými akčními členy

Zdeněk Němec

V regulačních obvodech lze zpravidla volit akční členy s různými převodními charakteristikami. Z hlediska dosažitelné kvality regulace a namáhání řízeného technologického zařízení jsou vždy výhodnější akční členy se spojitým výstupem, které jsou ale složitější a při provozu méně spolehlivé. Opakem jsou akční členy s dvoupolohovým výstupem, ovšem řízení typu zapnuto/vypnuto je většinou příliš hrubé. V článku je simulací na příkladu typické regulace ukázáno, že vhodným kompromisem jsou akční členy s tří- až osmipolohovým výstupem. Takové členy jsou snadno realizovatelné, jsou spolehlivé a zhoršení kvality regulace je přijatelně malé.

Článek ve formátu PDF je možné stáhnout zde

klíčová slova pro fulltextové vyhledávání:

 • Automatizace technologických procesů,
 • regulační odchylka - kvalita regulace,
 • jednorozměrová regulace,
 • nelinearity zesilovacích výkonových prvků,
 • dvou- tří- čtyřpolohové akční členy,
 • namáhání regulované soustavy,
 • simulace v prostředí Matlab-Simulink.

  Ing. Zdeněk Němec, CSc.,
  ústav automatizace a informatiky,
  Fakulta strojního inženýrství,
  Vysoké učení technické v Brně
  (nemec@fme.vutbr.cz)

  Lektoroval: doc. Ing. Miloš Schlegel, CSc.