Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vlastními produkty k lepší logistice

Rostoucí poptávka po produktech a expanze v mezinárodním měřítku přivedly společnost Murrelektronik k poznání, že jedním z faktorů důležitých pro budoucí úspěch je dobře fungující logistika. Jako subjekt s celosvětovou působností řeší společnost Murrelektronik tento problém prostřednictvím moderního distribučního centra vybudovaného s použitím komponent a systémů z její vlastní produkce.
 

Nové logistické centrum

V popředí zájmu společnosti Murrelektronik je dosahovat co nejvyšší úrovně způsobilosti ve všech třech základních oblastech obchodu – marketingu, obratech z prodeje a logistice. Logistické centrum v Oppenweileru, otevřené v roce 2006, je i centrem logistické strategie společnosti (obr. 1). Jde o zařízení navržené se záměrem dosáhnout ambiciózních cílů, které si společnost vytyčila: 98% dostupnost skladových položek a zajištění dodávky přímo od výrobce po celém Německu a v těch zemích Evropy, v nichž jsou obchodní zastoupení společnosti Murrelektronik již napojena na její centrální informační systém SAP, do 48 hodin. Současně je z centra třeba udržovat stálý tok zboží v celosvětové síti dodavatelských řetězců společnosti, sahající od dodavatelů, přes výrobní závody až k uživatelům.
 
Jádrem logistického centra je automatizovaný systém pro skladování drobných dílů (Kleinteilelager – AKL). V něm jsou na celkem 16 500 evidovaných skladových místech uloženy výrobky z pěti výrobních závodů společnosti Murrelektronik i materiál od jejích dodavatelů. Čtyři regálové zakladače, schopné vykonat až asi 500 dvojitých skladovacích operací za hodinu, vybírají z regálů příslušné produkty podle zákazníkovy objednávky. Na ergonomicky uspořádaných kompletačních místech, pracujících ve dvousměnném provozu, je zabaleno a poté připraveno k odeslání 1 400 zásilek denně (obr. 2).
 

Automatizační technika Murrelektronik v centru

Firma MFI, sídlící v Ludwigsburgu v Německu, specializovaná na automatizaci technologických procesů a logistické systémy, používá v zařízeních, která navrhuje a dodává, výhradně automatizační techniku od společnosti Murrelektronik. Nejinak tomu je u projektu logistického centra, v němž rozvod řídicích signálů v centru zajišťuje modulární systém I/O Cube67. Tento sběrnicový systém, vysoce ceněný pro svou modularitu a provozní pružnost, je použit k přímému připojení mnoha snímačů a akčních členů z dílčích uzlů skladového systému AKL na vstupně-výstupní úrovni řídicího systému. Jednotlivé moduly systému Cube67 mají kompaktní konstrukci a představují prostorově úsporné řešení, které současně výrazně snižuje náklady na kabeláž (obr. 3).
 
Pro společnost Murrelektronik byly ovšem přínosem nejen kratší kabely. Analýza provozních podmínek zařízení odhalila i další možnosti, jak ušetřit. Bylo totiž třeba najít způsob, jak zkrátit dobu potřebnou k připojení velkého počtu vstupů a výstupů, charakteristického pro automatizovaný logistický systém. A protože válečkové dopravníky i regálové zakladače jsou v ustavičném pohybu, bylo zapotřebí vzít v potaz také odolnost rozvodu signálů proti působení vibrací. Oba uvedené požadavky vedly k volbě konektorů Murrelektronik MQ12, které nejenže poskytují spojení spolehlivě odolávající působení vibrací, ale současně, díky svému uzamčení v pracovní poloze pootočením o pouhou čtvrtinu otáčky, umožňují zkrátit dobu potřebnou na zapojení elektrické instalace až o 80 %.
 
Dále, aby se dosáhlo co největší spolehlivosti jeho chodu, jsou silové rozvody v logistickém centru chráněny inteligentními jisticími moduly MICO. Ty nepřetržitě sledují proudy ve všech napájecích vedeních 24 V DC a jsou zárukou toho, že balení zásilek a jejich distribuce z logistického centra se nikdy nezastaví. Personál nepřetržitě vizuálně informují o současném stavu systémů v centru porůznu umístěné světelné signální sloupky. Vybrán byl typ Murrelektronik Modlight70, vybavený výkonnými svítivými diodami s velmi intenzivním světlem (obr. 4). Svítivé diody nevyžadují po celou dobu svého provozního života, čítající asi 100 000 hodin, žádnou údržbu. Signální sloupek Modlight70 bude též představen ve stánku českého obchodního zastoupení Murrelektronik CZ na veletrhu MSV 2008 v Brně.
 

Dvojí přínos logistického centra

V současné době, po téměř dvouletém intenzivním provozu logistického centra, je dobře patrný rozhodující přínos produktů značky Murrelektronik použitých v automatizačním systému pro jeho hladký a spolehlivý chod. Pro společnost z Oppenweileru z toho plynou dvě potěšující zjištění: za prvé má výkonný a moderní nástroj k podpoře logistiky jako jedné ze svých klíčových dovedností a za druhé se její produkty při automatizaci logistických center tohoto druhu osvědčily a mají o ně zájem i další dodavatelé působící v daném odvětví.
 
Obr. 1. Logistické centrum společnosti Murrelektronik v Oppenweileru
Obr. 2. Kompletační a balicí linky centra denně expedují v průměru asi 1 400 zásilek
Obr. 3. Jeden z modulů sběrnicového systému I/O Cube67 instalovaných na technologickém zařízení v centru
Obr. 4. Signální sloupek Modlight70 se svítivými diodami