Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Vláda musí vyřešit podporu inovací ve firmách

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby při jednáních o státním rozpočtu vyřešila problém s financováním programu ministerstva průmyslu a obchodu Trend, který podporuje firmy v jejich výzkumných a vývojových projektech. Původně se počítalo s financováním Trendu z Národního plánu obnovy. Vláda s ním nyní ale nepočítá ani v návrhu státního rozpočtu na příští rok, proto byla soutěž odložena.

Vláda bude v následujících dnech projednávat návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Ministerstvo financí po dlouhých jednáních akceptovalo požadavek Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a zvýšilo prostředky na podporu výzkumu a vývoje pro rok 2022 z původně navržených 36,1 na 39,349 miliardy korun.

Problém je ovšem s financováním příští soutěže programu Trend. Pro rok 2022 na ni mělo jít 700 milionů korun z Národního plánu obnovy (NPO). Jenže vláda tyto prostředky nezajistila. Dlouho očekávanou pátou soutěž z programu Trend proto Technologická agentura ČR odložila. Pro firmy přitom jde o významný program, který pomáhá zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Je proto třeba, aby vláda o 700 milionů korun navýšila podporu výzkumu a vývoje ve státním rozpočtu. Celková alokace pro Trend na dobu realizace NPO do roku 2026 činí 4 665 milionů korun.

Stejně nejsou vyřešeny ani prostředky na výzkumný program Doprava 2020+ v celkovém objemu 350 milionů korun. Prostředky pro oba programy vláda již deklarovala schválením NPO, ministerstvo průmyslu slíbilo jejich zajištění a v průběhu přípravy tohoto dokumentu šlo o nespornou komponentu s jasnými milníky, konkrétními výsledky a naplňující doporučení Evropské komise.

Pátá soutěž programu Trend v podprogramu Technologičtí lídři byla dlouhodobě avizována, firmy s ní počítají. Již předchozí soutěž ukázala, že firmy o podporu svého výzkumu a vývoje stojí. Zájem více než sedmkrát převýšil původní alokaci.

„Jsme rádi, že ministerstvo financí se nakonec rozhodlo nekrátit rozpočet na podporu výzkumu a vývoje. Je to stěžejní oblast pro budoucnost Česka. V rozpočtu ale chybí prostředky na program Trend. Původně se počítalo, že bude financován z Národního plánu obnovy, a proto nebyl do rozpočtu zahrnut. Dlouhodobě jsme na to upozorňovali. Nyní místo toho, aby firmy mohly pracovat na přípravě projektů, dostaly informaci o odložení soutěže,“ uvedl Eduard Palíšek, člen představenstva Svazu průmyslu zodpovědný za výzkum, vývoj a inovace a člen RVVI. „Prostředky je třeba zajistit urychleně, aby byla soutěž vyhlášena ještě letos. Je také nutné, aby vláda pamatovala i na střednědobý výhled rozpočtu, tedy aby byly finance na celou dobu realizace projektů. Věříme, že vláda Národní plán obnovy myslela vážně a v nejbližší době předloží řešení,“ dodal.

Malé, střední i velké podniky díky podpoře z programu Trend snadněji přicházejí s konkrétními výsledky např. v podobě nového nebo inovovaného produktu. Projekty rozvíjejí nové technologie a materiály, zvyšují míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií. Program administruje Technologická agentura ČR.

[Tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR, 7. září 2021.]

(ed)