Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Vítězové dvacátého ročníku soutěže o Ceny Wernera von Siemense vyhlášeni

„Čtvrtá průmyslová revoluce, která dramaticky mění dnešní svět, žije ze znalostí a vědomostí. Proto potřebujeme, aby současně probíhala revoluce vzdělávání. V této oblasti musí spojit síly všichni: vláda, akademická obec, firmy,“ prohlásil na slavnostním předávání Cen Wernera von Siemense Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.

Každoročním oceňováním vědců, studentů a pedagogů se společnost Siemens snaží zlepšovat podmínky ve vzdělávání a bádání a rovněž zvyšovat zájem mladých o studium technických a přírodovědných oborů. Siemens v České republice zahájil tuto soutěž již před dvaceti lety a od té doby rok co rok sestavuje odbornou porotu, která posuzuje přihlášené diplomové a disertační práce a také výsledky bádání v oblastech základního výzkumu a vývoje a inovací.

Na slavnostním večeru v Betlémské kapli dne 22. února 2018 převzalo ocenění celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Na finančních odměnách jim byl rozdělen celkem jeden milion korun. Odměny v jednotlivých kategoriích se pohybují v rozmezí od 15 000 do 300 000 korun.

V předchozích devatenácti ročnících soutěže bylo již oceněno 319 studentů, pedagogů a vědců a Siemens v nich formou finančních odměn podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující devíti milionů korun.

(ev)

Tab. 1. Přehled vítězů soutěže Cena Wernera von Siemense v jednotlivých kategoriích

Kategorie

Pořadí

Jméno autora a vedoucího práce

Univerzita,

ústav

Název práce

nejlepší diplomová práce

1.

Martin Gajarský Lukáš Tratírek

Masarykova univerzita

Struktura krátkého telomerického přesahu z S. cerevisiae (objev nového strukturního motivu DNA)

2.

Eva Vojáčková

Marek Mráz

Masarykova univerzita, CEITEC

Role mikroprostředí v biologii chronické lymfatické leukémie

3.

Ondřej Ticháček Pavel Jungwirth

ČVUT v Praze, Akademie věd ČR

Mathematical model of the auditory periphery

nejlepší disertační práce

1.

Kateřina Holá

Radek Zbořil

RCPTM, Univerzita Palackého v Olomouci

Funkční skupiny uhlíkových nanomateriálů

2.

Tomáš Lukeš

Miloš Klíma

ČVUT v Praze, EPFL v Lausanne

Super-resolution microscopy live cell imaging and image analysis

3.

Lukáš Kekely

Jan Kořenek

VUT v Brně

Software-Controlled Network Traffic Monitoring

 

 

Kategorie

 

Jméno

Univerzita, ústav

Název práce

nejlepší výsledek základního výzkumu

Jiří Čejka a kol.

AV ČR, Univerzita Karlova

Objev nové metody syntézy zeolitů a její využití v katalýze

nejlepší výsledek vývoje/inovace

Václav Navrátil a kol.

AV ČR

Vývoj technologie pro ultrasensitivní kvantifikaci enzymů a identifikaci jejich inhibitorů

nejlepší pedagogický pracovník

Zdeněk Vostracký

ZČU v Plzni

propagátor komplexního inženýrského vzdělávání

ocenění za překonání překážek při studiu

Tereza Pařilová

Masarykova univerzita

dosáhla mimořádných výsledků v magisterském studiu informatiky při těžkých zdravotních komplikacích