Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Vítejte v nových školicích prostorech společnosti FOXON

Společnost FOXON, s. r. o., se před půl rokem přestěhovala do nové budovy v České ulici v liberecké místní části Vesec. Od větších prostor očekává další rozvoj firmy, a tudíž i lepší naplnění potřeb jejích zákazníků.

 
Rozsáhlejší skladové prostory společnosti Foxon umožňují mít k dispozici více produktů k okamžitému odběru. Snadnější přístup pro nakládku i vykládku oceňují dopravci i zákazníci, chtějí-li si zboží vyzvednout vlastními silami. Přilehlé parkoviště mohou využít návštěvy i účastníci školení.
 
Společnost rozšířila nabídku produktů o techniku pro bezdrátovou komunikaci a zapojila se do „internetu věcí v průmyslové automatizaci“. Větší kancelářské prostory jí dovolily přijmout nové spolupracovníky – specialisty na nové obory.
 
Pro školení zákazníků jsou připraveny dvě školicí místnosti s moderním vybavením. Každá je určena pro osm osob, což umožňuje zajistit každému účastníkovi dostatečnou individuální péči. Školení probíhá formou powerpointové prezentace (obr. 1) a názorných ukázek živě zapojených produktů (obr. 2). Přímo ve školicí místnosti je po celý den k dispozici občerstvení a v polední pauze je v jídelně podáván oběd.
 
Akcí letošního roku je možnost absolvovat v sudých měsících vybraná školení zdarma (v lichých měsících se platí standardně podle ceníku) – viz tab. 1, v níž jsou termíny školení zdarma vyznačeny tučně.
 
Do programu byla zařazena tři nová školení:
  • seminář Industry 4.0, internet věcí (IoT) a M2M – přednáší Ing. Jaromír Peterka,
  • bezdrátová komunikace v průmyslu (WiFi, Bluetooth) – přednáší Ing. Marek Žanta,
  • školení diagnostiky Simodrive 611 – přednáší Jan Dudjak.
Ing. Jaromír Peterka si od založení firmy Foxon před deseti lety prošel všemi pracovními pozicemi, takže dodnes ví, co i zdánlivě nedůležité činnosti obnášejí. Práce je pro něho koníčkem a přesto, že je vzhledem k pestrosti a různorodosti velmi náročná, dodává mu motivaci a energii k realizaci nových nápadů.
 
Jeho seminář účastníky seznámí s podstatou projektu Industrie 4.0, internetu věcí (IoT) a komunikace M2M. S těmito pojmy se lidé setkávají stále častěji nejen v průmyslové automatizaci, ale i v každodenním životě. Udržení konkurenceschopnosti podniku vyžaduje soustředit se na novinky v oblastech komunikace mezi lidmi a inteligentními stroji, sdílení dat pomocí cloudových úložišť, prediktivní údržby atd. Seminář posluchače seznámí s celkovým rozsahem uvedených platforem, jejich využitím v praxi a prvními referenčními projekty.
 
Ing. Marek Žanta nastoupil do firmy Foxon letos březnu jako produktový manažer a od nástupu se naplno věnuje technice pro bezdrátové komunikace v průmyslovém prostředí. Navíc se také zabývá využitím komunikačních prostředků M2M (bezdrátová i kabelová komunikace mezi stroji navzájem a obsluhou) a IoT (internetu věcí). Přístroje s bezdrátovou komunikací, ať jsou to mobilní telefony nebo zařízení s WiFi, Bluetoothem a dalšími protokoly, člověk využívá denně – usnadňují a zpříjemňují mu život. Proč tedy podobné metody komunikace nevyužít v průmyslovém prostředí pro vzdálenou správu zařízení? Ovšem právě časté použití sítí WiFi v průmyslu může způsobovat nemalé potíže, není-li projekt zavedení bezdrátové sítě do průmyslového prostředí správně navržen a zpracován. Školení bezdrátové komunikace v průmyslu (WiFi, Bluetooth) odpovídá na otázky, co je třeba vědět před vytvořením projektu bezdrátové sítě a na co dát pozor při instalaci WiFi do provozu. Účastníci se dozvědí mnoho informací o jednotlivých frekvenčních pásmech a kanálech WiFi. Ukázky z praxe jim přiblíží možnosti využití bezdrátových přenosů dat v průmyslových sítích a diagnostiku sítí WiFi. V praxi bude znázorněn také vliv rušení na chod bezdrátových komunikačních modulů. Účastníci se seznámí s konkrétními produkty a řešeními bezdrátové komunikace, které nabízí firma Foxon.
 
Jan Dudjak je nový externí spolupracovník firmy Foxon z Ústeckého kraje. Celý svůj profesní život se zabývá elektrotechnikou a od roku 2006 se věnuje opravám a diagnostice řídicích systémů CNC. Své bohaté zkušenosti předává srozumitelnou formou, ve které nechybí smysl pro humor.
 
Systém Simodrive 611 je použit k napájení a řízení pohonů na mnoha strojích s řízením CNC a výrobních linkách. Jeho bezporuchovost je pro správnou funkci stroje nebo linky nejdůležitější. Jednotlivé jeho součásti však podléhají stáří a vlivům nepříznivých podmínek provozu, proto vyžadují pravidelnou prediktivní údržbu. Cílem školení je seznámit účastníky s jednotlivými komponentami a jejich funkcí v sestavě Simodrive 611. Praktické ukázky ozřejmí, jak diagnostikovat poruchu v podmínkách provozu a jak určit vadný díl. Školení je určeno pro pracovníky elektroúdržby a další osoby, které mají zodpovědnost za plynulý chod výroby a jejichž úkolem je řešit problémy s funkčností pohonů řízených právě pomocí Simodrive 611.
 (FOXON) 
 
 
Obr. 1. Pohled do školicí místnosti
Obr. 2. Školení zahrnují praktické ukázky produktů a jejich využití pro průmyslové prostředí
 

Tab. 1. Program školení na měsíce srpen až říjen 2015

Téma Cena (Kč) Termíny (tučně – zdarma)
Základní informace o Simatic S7-300 a programování ve Step7 Basic (dvoudenní) 11 900 4. 8., 8. 9., 13. 10.
Programování Simatic S7-1200, TIA Portal Basic (dvoudenní) 8 900 25. 8., 29. 9.
Systém Logo! 3 900 11. 8., 15. 9.
Záloha a obnova dat, správná instalace a výměna dílů pro systémy Simatic 5 900 12. 8., 16. 9.
Diagnostika Simodrive 611 4 500 14. 9., 8. 10.
Vzdálená správa PLC prostřednictvím modemů eWON   28. 8., 2. 10.
Základní informace o komunikačním systému Profibus, permanentní diagnostika pomocí produktů COMbricks 9 000 17. 9.
Základní informace o komunikačním systému Profinet, diagnostika kabeláže a komunikace 9 000 6. 8., 18. 9., 16. 10.
Bezdrátová komunikace v průmyslu (WiFi, Bluetooth) 3 900 19. 8., 24. 9., 29. 10.
Průmyslová komunikace OPC, sběr dat z PLC do MES nebo ERP, archivace do databáze a souborů   27. 8., 1. 10.
Seminář Industrie 4.0, internet věcí (IoT) a M2M neuvedeno 21. 8., 25. 9., 30. 10.
Školení „na míru“ – sestavte si vlastní program neuvedeno 21. 9.