Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Víte, co jsou to „ledžárovky“?

Automa 3/2000

(firemní článek)

Víte, co jsou to „ledžárovky“?

Vývoj světelných zdrojů vysokým tempem spěje k hledání technologií, které zaručují vysokou účinnost přeměny elektrické energie na světelnou a prodloužení doby života, ale také možnost volby dalších opticko-fyzikálních veličin, např. barvy vyzařovaného světla.

Obr. 1.

V optické signalizaci, ale nejen tam, se přímo nabízí využití poměrně nového polovodičového zdroje světla: elektroluminiscenční diody, LED. Odtud tedy název „ledžárovka“. LED se vyrábějí již mnoho let, jejich použitelnost však byla limitována zejména omezeným výkonem světelného zdroje a nedostupností některých barev, především širokospektrální – bílé. Tyto nedostatky se však již podařilo překonat, a tak je možné použít LED nejen jako samostatný prvek, s nímž se setkáváme ve  spotřební elektronice, ale po vhodných elektromechanických a optických úpravách také pro průmyslové aplikace.

LED se používají ve všech oblastech signalizace a nověji také při náhradě klasických vakuových žárovek. Jejich rozměrově menší typy byly a jsou používány zejména v indikačních svítidlech (kontrolkách) všech výrobců. Nectnosti klasických wolframových žárovek, především krátká doba života, jsou všeobecně známy.

Nahrazením klasické žárovky elektroluminiscenční diodou při zachování vnějších rozměrů vzniká součástka, která se nazývá „ledžárovka“. Uvnitř patice je umístěn elektronický obvod, který zajišťuje provozní podmínky LED, zejména ochranu proti poškození elektrostatickou elektřinou a napěťovými špičkami, které se v průmyslové síti běžně vyskytují. Vznikl tak nový výrobek s několika základními charakteristikami:

  • doba života LED je minimálně několik desítek tisíc provozních hodin (tj. několik desítek let), přičemž tuto dobu nijak neovlivňuje časté vypínání a zapínání,
  • jmenovitý příkon činí pouze 0,1 W na jednu LED, přičemž světelný tok je srovnatelný se světelným tokem klasické žárovky o příkonu 1 až 2 W (tj. LED má desetkrát nižší spotřebu elektrické energie),
  • „ledžárovky“ jsou nepolaritní,
  • barevné podání žluté, oranžové, zelené, modré a červené je věrné díky malé spektrální pološířce vyzářeného světla,
  • tepelný výkon je minimální, LED lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu,
  • odolnost proti vibracím a rázům je ve srovnání s klasickou žárovkou nesrovnatelně větší.

Obr. 2.

Shrnuto a podtrženo: vzniká ekonomická úspora energie i doby potřebné k časté výměně klasických žárovek. Nejrozšířenějším typem popisovaných žárovek jsou miniaturní žárovky s bajonetovou paticí Ba9s, Ba15 nebo se závitovou paticí E10. Nacházejí uplatnění hlavně v nejrůznějších signalizačních svítidlech (např. řady T6, T10 atd.), méně jako dekorativní nebo efektové osvětlení (bary, schodiště, diskotéky). Ač se to může zdát neuvěřitelné, maticí extrémně svítivých LED lze nahrazovat i zářivkové trubice v klasickém osvětlení.

Diody LED se uplatňují i jako scénické osvětlení v kinech, divadlech a supermarketech a všude tam, kde záleží na dlouhé době života světelného zdroje. LED uspořádané do matice výrazně šetří elektrickou energii, což je významné mimo jiné tehdy, je-li světelný zdroj napájen z baterie (např. z UPS při výpadku síťového napájení). Vlivem nízké spotřeby se výrazně prodlouží doba svitu.

Rychlost vývoje LED je příčinou toho, že zmíněné novinky zatím nestihlo uvést  do provozu mnoho výrobců. Nejznámějším výrobcem „ledžárovek“ a ostatních výrobků s extrémně svítivými LED je firma Lightronic.

Výrobky s LED přinášejí nejen ekonomické úspory, ale také snížením energetické náročnosti a tím, že nevytvářejí nebezpečný odpad, šetří životní prostředí.

Tab. 1. Technické parametry

Jmenovité napětí 6, 12, 24, 48 V AC i DC (vyšší napětí na zakázku)
Proud standardně 15 mA (pro 48 V 10 mA)
Svítivost 300 až 2 000 mcd (podle barvy)
Vyzařovací úhel min. 60°
Doba života 100 000 h
Hmotnost 3 g
Pracovní teplota –30 až +60 °C
Skladovací teplota –40 až +80 °C
Barvy červená, modrá, zelená, bílá, žlutá, oranžová
Patice Ba9s, E10 (ostatní na zakázku)

TRON elektronické součástky s. r. o.
Běly Pažoutové 1
624 00 Brno – Komín
Česká republika
tel.: 05/41 22 42 50
fax: 05/41 22 42 54
e-mail: info@tron.cz
www.tron.cz