Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Vitcea – validované techniky inspekce kompozitních materiálů

Díky svým mechanickým vlastnostem jsou kompozitní materiály (plasty vyztužené přidanými vlákny) vhodné k použití v zařízeních pro získávání energie z obnovitelných zdrojů, v petrochemickém průmyslu nebo v dopravě. Materiály se vyznačují např. vysokou pevností v porovnání s jejich malou hmotností a velkou odolností proti korozi. Využití těchto materiálů v sobě skrývá potenciál snížení závislosti lidstva na fosilních palivech a poklesu emisí skleníkových plynů. Komplikaci při používání kompozitních materiálů představuje častý výskyt skrytých vad, které ovlivňují mechanické vlastnosti materiálu a zkracují jeho životnost. Proto je nutné nalézt, popř. vyvinout spolehlivé metody, které umožní nalezení těchto defektů. V odezvě na tyto požadavky průmyslu budou letos v létě zahájeny práce na společném evropském výzkumném projektu Validated Inspection Techniques for Composites in Energy Applications (Vitcea), věnovaném vývoji, validaci a návaznosti technik používaných při nových metodách nedestrukční defektoskopie vhodných pro kompozity včetně hodnocení úspěšnosti detekce defektů nacházejících se ve zkoumaných materiálech a jejich kvantifikace.

 
Projekt Vitcea bude řešen po dobu tří let při spolufinancování v rámci evropského metrologického výzkumného programu EMRP (označení ENG57 Vitcea). Do projektu jsou zapojeny čtyři organizace ze tří zemí (dvě z Německa, BAM a PTB, jedna z Velké Británie, NPL, a jedna z České republiky). Z ČR se projektu Vitcea zúčastní Český metrologický institut (ČMI), který se v rámci jeho řešení zapojí do charakterizace navržených referenčních materiálů a přípravy postupů popisujících inspekci materiálů při použití jednotlivých metod. Zkoumanými nedestruktivní defektoskopickými metodami budou skenovací metody založené na použití ultrazvuku či mikrovln, aktivní termografie a laserová shearografie.

(lk)