Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Vision120 – univerzální nástroj pro průmyslovou automatizaci

Vision120 – univerzální nástroj pro průmyslovou automatizaci

Společnost Unitronics Ltd., která se již od roku 1989 zabývá vývojem a výrobou programovatelných logických automatů (PLC – Programmable Logic Controller) s integrovanými operátorskými panely, pro něž používá označení OPLC™ a jež dodává do celého světa, představila první OPLC řady Vision120™ již před několika lety. Šlo tehdy o vůbec první OPLC ze skupiny produktů Vision, kde kompaktní celek tvoří výkonný, snadno programovatelný automat s grafickým displejem. Díky příznivému poměru ceny a výkonu se tato řada OPLC téměř okamžitě stala nejoblíbenější z řad programovatelných automatů Unitronics a dlouhodobě se zařadila mezi „vyšší střední třídu“.

Obr. 1.

Obr. 1. Použití programovatelného automatu Vision120 v rozváděči společnosti Schmachtl CZ

Samostatné jednotky OPLC Vision120 nabízejí širokou škálu vstupů a výstupů od digitálních (tranzistorové vstupy a výstupy, reléové výstupy, vysokorychlostní digitální výstupy a vstupy – i pro inkrementální snímače polohy), přes analogové (napěťové i proudové) až po speciální teplotní (termočlánkové nebo odporové Pt100) vstupy. Konfigurace vstupů a výstupů dané zvoleným typem OPLC jsou dále rozšířitelné pomocí I/O modulů. Vision120 navíc disponuje dvěma sériovými porty RS-232/485, které zprostředkují komunikaci jak s PC, potřebnou pro programování, ladění a monitorování, tak s ostatními zařízeními (např. prostřednictvím implementovaného protokolu Modbus anebo tzv. uživatelského protokolu ASCII, který je možné si od základu nadefinovat v programovacím softwaru). Některé modely mají také integrované rozhraní pro sběrnici CAN, prostřednictvím něhož mohou komunikovat se všemi zařízeními podporujícími otevřený protokol CANopen. Běžná, jako téměř u všech automatů Unitronics, je i dálková komunikace přes GSM (GPRS nebo CDMA, popř. SMS) nebo prostřednictvím pevné linky s využitím externího modemu. OPLC Vision120 mohou řídit až dvanáct nezávislých procesů prostřednictvím PID regulátorů (s funkcí autotune). Pro uživatelskou aplikaci je vyhrazena paměť 448 kB. Za standardních podmínek vykoná PLC jednu bitovou operaci za 0,8 ms.

K softwarovému vybavení patří kromě vývojového prostředí VisiLogic (programování PLC v jazyce kontaktních schémat a programování uživatelského displeje) i další softwarové nástroje, které jsou zdarma ke stažení na stránkách výrobce www.unitronics.com:

  • Remote Access (vzdálený přístup – umožňuje ladění, monitorování, download projektů a ovládání operátorského panelu na dálku),

  • DataXport (automatický export dat z PLC do PC podle nastaveného časového rozvrhu),

  • UniOPC/DDE Server (komunikační servery pro automaty Unitronics odpovídající mezinárodním normám),

  • programátorské knihovny ActiveX (umožňují naprogramovat vlastní aplikaci pro PC komunikující s automaty Unitronics).

Operátorský panel jednotky je osazen podsvíceným monochromatickým displejem LCD s rozlišením 128 × 64 bodů. V každém projektu může být nadefinováno až 255 různých uživatelských obrazovek, na kterých lze zobrazovat statický text, hodnoty proměnných, bitmapy, grafy i animace. Pro výpis textů na displeji se používají vybrané fonty, které jsou nainstalovány na daném PC. Operátorský panel je dále vybaven membránovou klávesnicí o šestnácti klávesách, jejichž binární stav se automaticky promítá přímo do specifických systémových operandů v paměti PLC.

Obr. 2.

Obr. 2. Osvětlený vánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze

OPLC řady Vision120 vyžadují napájení 24 V (některé typy 12 V) stejnosměrného napětí. Uvnitř je vyměnitelná baterie s životností deset let, která zálohuje jak hodiny reálného času, tak hodnoty všech operandů. OPLC řady Vision120 lze buď zapustit do panelu (čelní krytí IP65), nebo „nacvaknout“ na lištu DIN (krytí IP20).

Letos se společnost Schmachtl CZ, která je výhradním obchodním zastoupením firmy Unitronics Ltd. v České republice, podílela na realizaci projektu vánočního osvětlení stromů na Staroměstském náměstí (obr. 1, obr. 2) a Václavském náměstí v Praze. Hardware rozváděče a jeho komponent, které z větší části patří do sortimentu firmy Schmachtl CZ, navrhli pracovníci oddělení Rozváděčová technika, zatímco na vývoji softwaru pro Vision120, který byl řídicím centrem celého rozváděče, se podíleli specialisté oddělení Senzorika – automatizace. Jednotlivé větve osvětlení byly rozsvěcovány v závislosti na vybrané animaci, kterou si uživatel předem nadefinoval pomocí tabulky v tabulkovém editoru MS Excel. Kromě rozmanitých časových funkcí (např. uživatelem definovaných tabulek denního spínání osvětlení), které ovlivňují chod animací, byla podporována také dálková komunikace s uživatelem prostřednictvím SMS nebo vytáčeného spojení. Díky tomu bylo možné na dálku nastavovat parametry provozu rozváděče a zároveň získávat výsledky z diagnostických testů, které uživatele informují o chybových stavech. Řídicí systém mimo jiné monitoroval i vnitřní teplotu rozváděče, jejíž nežádoucí stav (např. při selhání vestavěného topení) mohl okamžitě oznámit uživateli. Softwarová aplikace rovněž zahrnovala nástroje usnadňující instalaci a kontrolu osvětlení při uvádění do provozu. Kompletní venkovní instalace byla vyhotovena s využitím vodotěsného konektorového systému Gesis IP+. Nejen díky němu bylo zaručeno vnější krytí rozváděče IP65. OPLC Vision120 zároveň projevil svou vysokou odolnost v náročných klimatických podmínkách (nízké teploty, vysoká vlhkost). Firma Schmachtl CZ tímto projektem opět prokázala, že kromě obchodní podpory svých zákazníků si poradí i s realizací jejich projektů a dokáže jim poskytnout kvalifikované technické poradenství.

Petr Falc, Schmachtl CZ, s. r. o.

Schmachtl CZ, s. r. o.
Vestec 185
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 001 500
fax: 244 910 700
e-mail: marketing@schmachtl.cz
http://www.schmachtl.cz