Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Virtuální realita pro MATLAB/Simulink

Automa 5/2000

[Tisková zpráva společnosti Humusoft, 27. 3. 2000.]

Virtuální realita pro MATLAB/Simulink

Obr. 1.

HUMUSOFT s. r. o. představila 27. března další z řady produktů ze své autorské dílny – Virtual Reality Toolbox 1.0. Nový produkt spojuje vzrušující svět virtuální reality s nejrozšířenějším systémem pro technické výpočty, simulaci, vizualizaci a analýzu dat – s výpočetním prostředím MATLAB/Simulink firmy The MathWorks Inc.

V současné době je prostorová (3D) grafika neodmyslitelnou součástí počítačového světa. Výpočetní výkon a grafické možnosti počítačů dovolují realizovat úlohy, které ještě nedávno patřily do oblasti science fiction. Jednou z těchto oblastí je virtuální realita, která nabízí interaktivní vstup uživatele do 3D počítačového světa. Virtuální realita již není jen vylepšením pro počítačové hry a multimediální aplikace, ale stala se zcela seriózním nástrojem pro vizualizaci dat.

Koncepce nového toolboxu, stejně jako u ostatních produktů systému MATLAB/Simulink, vychází ze zásady maximální otevřenosti a univerzálnosti řešení. Virtual Reality Toolbox, který je postaven na standardu ISO VRML97, poskytuje prostředky pro ovládání animovaných 3D scén virtuálního světa z prostředí MATLAB/Simulink. Uvedenou sestavu výpočtu a 3D vizualizace je možné provozovat buď na jednom počítači, nebo prostřednictvím protokolu TCP/IP rozšířit konfiguraci do podoby multiplatformní sítě. Vzhledem k tomu, že virtuální 3D světy standardu VRML97 jsou pomocí modulů plug-in přístupné z prohlížeče WWW stránek, je konfigurace klient-server ideální pro publikaci interaktivních „živých“ 3D virtuálních světů prostřednictvím internetu.

Obr. 2.

Virtual Reality Toolbox je určen především pro interaktivní vizualizaci výsledků simulací realizovaných systémem Simulink. Výstupní data ze simulačního schématu ovládají během simulace jednotlivé stupně volnosti (uzly) 3D virtuálního světa. Uzly lze ovládat i pomocí standardního pákového ovládače. Samozřejmostí je možnost řídit obrazové informace i zvuk ve virtuálním světě. Propojení jednotlivých signálů simulačního schématu se stupni volnosti virtuálního světa je velmi snadné a intuitivní, změny lze realizovat interaktivně bez dodatečného překladu simulačního schématu.

„Jazyk VRML je ideálním nástrojem pro integraci 3D grafiky virtuální reality do vědeckotechnických aplikací,“ říká o novém produktu profesor Peter Valk z nizozemské firmy TSS Consultancy.

Virtual Reality Toolbox je distribuován jako komplexní řešení. Programový balík obsahuje nejen interaktivní nástroje pro snadné propojení systému MATLAB/Simulink se scénami virtuálních 3D světů, ale součástí dodávky je i špičkové vývojové prostředí pro konstrukci virtuálních světů – builder V-Realm firmy Ligos Technology a jeden z nejlepších modulů plug-in VRML blaxxun Contact firmy blaxxun interactive, Inc. Otevřená architektura Virtual Reality Toolbox samozřejmě dovoluje uživateli použít jakýkoli jiný oblíbený builder nebo modul plug-in standardu VRML.

Obr. 3.

Virtual Reality Toolbox se řadí mezi základní moduly systému MATLAB/Simulink, v podstatě každý uživatel systémů MATLAB či Simulink je potenciálním uživatelem Virtual Reality Toolboxu. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství, telekomunikací, energetiky apod. MATLAB, Simulink a nadstavbové moduly včetně Virtual Reality Toolbox nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do podmínek reálného světa, ať již v podobě prototypů nových zařízení nebo v podobě řídicích programů, inovací a optimalizací ve výrobě či v podobě vyřešení složitého teoretického problému.

Virtual Reality Toolbox je k dispozici pro platformy MS-Windows 95/98 a MS-Windows NT, klient je multiplatformní WWW prohlížeč s modulem plug-in VRML. Bližší informace o produktu, včetně interaktivní ukázky (vyžaduje modul plug-in VRML), lze najít na stránce www.humusoft.cz