Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Vírový rychlostní průtokoměr s ultrazvukovým snímačem

číslo 8-9/2004

Vírový rychlostní průtokoměr s ultrazvukovým snímačem

Nové vírové průtokoměry Vortex PFA americké firmy Mettler-Toledo Thornton jsou vhodné pro měření a monitorování průtoku chemicky čistých kapalin a ultračisté vody. Všechny smáčené části přístroje jsou vyrobeny z velmi čistého plastu PFA (perfluoral-oxyd) a v průtokovém profilu nejsou žádné pohyblivé díly. To zaručuje velkou spolehlivost a vylučuje možnost tvorby znečišťujících částic. Navíc má PFA vynikající chemickou odolnost proti mnoha agresivním činidlům.

Snímač kombinuje vírový oscilační princip s ultra zvukovým detekčním systémem. Jestliže kapalina obtéká překážku, vznikají v ní Kármánovy víry s frekvencí přímo úměrnou rychlosti proudění. Pro detekování vírů se používají ultrazvukové vlny vysílané přes boční stěnu komory kolmo k průtoku. Detekce není ovlivňována šumem prostředí ani nízkými frekvencemi vibrací systému nebo potrubí. Výstupem přístroje jsou a nalogový signál 4 až 20 mA, pulsní signál (s váhou 0,1; 1; 10 ml/puls) a dva digitální signály indikující překročení mezní rychlosti proudění.

Vírové průtokoměry Vortex PFA nabízí firma Thornton ve čtyřech velikostech. Měří rychlost proudění od 0,4 do 150 l/min (v závislosti na typu průtokoměru na viskozitě měřené kapaliny).

Pouzdro vyhodnocovací jednotky je vyrobeno z polymeru PPS (polyfenylsulfid) a k pouzdru průtokoměru je přišroubováno plastovými šrouby. Použité těsnění z fluoroelastomeru za ručuje stupeň krytí IP65.

Thornton Europe, http://www.thorntoninc.com

Inzerce zpět