Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Vírový průtokoměr s vestavěnými snímači teploty a tlaku

Celosvětově působící společnost KOBOLD Messring GmbH uvádí na trh nový kompaktní vírový průtokoměr DVH se zabudovaným snímačem teploty a snímačem tlaku média. Jednotka může měřit hmotnostní průtok a lze ji použít k měření spotřeby energie.

Jednotka typu multivariable s označením DVH představuje zcela nový model vírového průtokoměru s výhradně svařovanou konstrukci, a tudíž nevyžadující zvlášť těsněné uložení čidla rychlosti proudění měřeného média (obr. 1). Snímač rychlosti tak nevyžaduje žádnou mechanickou údržbu, což redukuje náklady na servis. Jednotka může dále obsahovat odporové čidlo teploty a snímač tlaku bez pohyblivých částí. Průtokoměr pak umožňuje nejen měřit objemový průtok, ale také v reálném čase kalkulovat hmotnostní průtok kapalin, plynů i páry. Je-li navíc vybaven počítačem a druhým snímačem teploty, vypočítá spotřebu energie. Jako měřič spotřeby tepla může být naprogramován na měření páry a horké i chladné vody.

Široký výběr provedení

Průtokoměr DVH je k dispozici v těchto čtyřech verzích pro různé oblasti použití:

–   DVH-V: základní cenově výhodný model pro prosté měření průtoku, typicky kapalin od vody až po uhlovodíková paliva,

–   DVH-T: model s vestavěným čidlem teploty Pt1000 poskytující údaj teplotně kompenzovaného hmotnostního průtoku, typicky nasycené vodní páry,

–   DVH-P: kompaktní provozní multivaria­bilní přístroj s funkcí počítače průtoku, vhodný pro náročné komplexní úlohy měření průtoku,

–   DVH-E: tzv. energy monitoring option, určený k měření spotřeby tepla neseného párou nebo vodou.

Výhodné provozní vlastnosti

Díky uspořádání „vše z jednoho přístroje“ představuje jednotka DHV velmi efektivní průtokoměr, s nímž lze při provozním měření dosáhnout mnohem větší přesnosti. Měřicí systémy s externími snímači totiž nemusí dostatečně kompenzovat vliv změn stavových veličin média na údaj přístroje, neboť provozní podmínky na místě snímání rychlosti proudění média a na místě snímání jeho tlaku a teploty se mohou výrazně lišit. Protože průtokoměr DVH měří všechny tři veličiny v jednom místě, je výsledný údaj průtoku zatížen menší nejistotou.

Průtokoměry DHV se připojují dvouvodičově prostřednictvím standardní stejnosměrné proudové smyčky 4 až 20 mA nebo, s ohledem na různé standardy, i čtyřvodičově s napájením střídavým napětím až do 230 V. Změnou konfigurace elektroniky lze jako výstupní signály z jednotky nastavit celkovou proteklou hmotnost, výstrahy, objemový průtok, hmotnostní průtok, tlak a teplotu. Standardním komunikačním nástrojem je protokol HART, k dispozici je také protokol Modbus. Základní technické údaje průtokoměrů řady DVH jsou shrnuty v tab. 1.

Průtokoměry DHV mohou být až do průměru potrubí DN 200 (popř. 8") dodávány v provedení in-line. Připravovány jsou mezipřírubové a zásuvné verze pro potrubí do DN 600 (24").

Petr Tichoň, KOBOLD Messring GmbH

Obr. 1. Multivariabilní vírový průtokoměr DVH

Tab. 1. Základní technické údaje průtokoměrů řady DVH

Měřicí rozsah

kapaliny: 0,3 až 9 m·s–1

plyny: max. 90 m·s–1

Teplota média

standardní: –40 až +260 °C

vysokoteplotní: až do 400 °C

Teplota okolí

–20 až +60 °C

Tlak média

max. 10 MPa

Jmenovitý rozměr

DN 15 až DN 200, ANSI ˝" až ANSI 8"

Materiál

korozivzdorná ocel 1.4404/316 L

Převodník

vestavěný/oddělitelný

Displej

alfanumerický, dvouřádkový LCD

Výstupy

4 až 20 mA (až 3×)/HART/výstraha/pulzní/Modbus

Osvědčení

ATEX, IEC EX, FM