Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

VII. rocník veletrhu SyMas a Maintenance ve znamení zmen a novinek

Tento podzim se v Krakove uskutecní už VII. rocník Mezinárodního veletrhu zpracování, skladování, prepravy a logistiky sypkých a volne ložených materiálu SyMas a VI. rocník Veletrhu údržby provozu, plánování a optimalizace výroby Maintenance. Letošní veletrhy budou mj. výjimecné tím, že došlo ke spojení jejich drívejšího organizátora, spolecnosti easyFairs Poland, Sp. z o. o., se spolecností Targi w Krakowie, Sp. z o. o., nejvetším organizátorem veletrhu a kongresu v jižním Polsku. Podle Ewy Wochové, místopredsedkyne predstavenstva spolecnosti Targi w Krakowie, predstavuje fúze logický a prirozený dusledek spolupráce obou spolecností, projeví se posílením pozice fi rmy v oboru veletrhu a prinese návštevníkum a úcastníkum akcí ješte vetší spokojenost.

 
Veletrhy SyMas a Maintenance jsou svého druhu jedinou událostí v Polsku, jejímž cílem je kompletní predstavení technologií pro zpracování, prekládku, dopravu, skladování, trídení, fi ltraci, separaci, mletí a balení prášku, granulátu, kameniva a dalších široce pojímaných sypkých a volne ložených materiálu. Návštevníci budou mít v rámci veletrhu SyMas poprvé možnost seznámit se s nabídkou služeb silnicní, námorní a železnicní dopravy a systému prímé a intermodální prepravy.
 
Jedním z odvetví, které se tradicne prezentuje na veletrhu, bude zóna Atex, kde vystavovatelé predstaví zarízení a rešení, která jsou urcena pro prostredí s nebezpecím výbuchu a která prispívají ke zvýšení bezpecnosti výrobních procesu. V zóne Atex budou predstaveny: technika pro ochranu proti výbuchu, provozní zabezpecení, systémy pro odprašování, fi ltraci a ventilaci vzduchu a další zarízení pro provoz v prostredí s nebezpecím výbuchu plynu, par, mlh nebo prachu.
 
Svou nabídku zde budou prezentovat soucasne polské i zahranicní fi rmy. Povedomí o veletrhu SyMas v zahranicí neustále roste. V lonském roce organizátori zaznamenali 50% nárust poctu vystavovatelu, mezi kterými se vedle polských fi rem objevily fi rmy z Nemecka, Francie, USA, Švédska, Dánska, Belgie, Nizozemí a Ceské republiky. Veletrh také stále casteji navštevují zahranicní návštevníci, predevším z Ceska, Slovenska a Nemecka.
 
S veletrhy SyMas a Maintenance je spojena také zóna prezentací, která je doplnkem nabídky vystavovatelu. Nebudou chybet prednášky, oborové diskuse a výmena zkušeností. Vstup na semináre je bezplatný, semináre jsou prístupné všem návštevníkum veletrhu.
 
Více informací o veletrzích naleznete na internetových stránkách: www.symas.krakow.pl a www.mtc.krakow.pl.

(ed)