Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Vienna-tec – největší podzimní veletrh v Rakousku

číslo 5/2006

Vienna-tec – největší podzimní veletrh v Rakousku

Společnost Reed Exhibitions Messe Wien uspořádá v novém veletržním centru ve Vídni (obr. 1) ve dnech 10. až 13. října 2006 poprvé pod jednou střechou šest průmyslových veletrhů, již dobře známých i v ČR, pod společnou hlavičkou veletrhu Vienna-tec:

Obr. 1.

Obr. 1. Průčelí veletržního centra Messezentrum Wien Neu

Veletrh Vienna-tec je určen širokému spektru odborníků věnujících se vývoji, projektování i provozním záležitostem především v oborech automatizační a řídicí technika, elektrotechnika a elektronika, energetická zařízení a technika pro tvorbu životního prostředí, povrchové ochrany, chladicí a klimatizační zařízení, zpracování plastů, strojní výroba, technická měření a zkušebnictví, pneumatika a hydraulika, metalurgie a zpracování oceli i lehkých kovů, těžba a zpracování surovin atd.

Využít synergické efekty plynoucí ze současného konání oborově spřízněných veletrhů mohou nejen návštěvníci. Veletrh Vienna-tec je i velkou příležitostí pro podniky všech velikostí z celého středoevropského regionu. Jako doprovodná akce veletrhu proběhne dne 12. 10. 2006 „česko-rakouský kooperační den„. Cílem této akce je navázání obchodní spolupráce s rakouskými partnery v oblastech kovoobrábění, automatizace, elektroniky, elektrotechniky, energetiky, dodávek a subdodávek. Z české strany se akce mohou zůčastnit nejen vystavovatelé, ale i malé, střední a velké firmy, které se zaregistrují na webové stránce www.terminy.cz. V programu akce bude organizovaná prohlídka veletrhu v češtině a seznámení se zahraničními vystavovateli.

Výhradní zástupení veletrhu Vienna-tec pro ČR, Slovensko a Maďarsko má společnost Schwarz & Partner, spol. s r. o. Její pracovníci rádi poradí i zájemcům kompletně zajistí jak samotnou návštěvu veletrhu, tak i vystavovatelskou účast. Pro odborné zájemce uspořádá dne 12. 10. 2006 společnost Schwarz & Partner na veletrh Vienna-Tec autobusové zájezdy. Odborníci z České republiky mohou v tento den získat vstupenku na veletrh zdarma.

Vedle svých veletržních aktivit společnost Schwarz & Partner také vydává odborný časopis EuroKontakt – Tschechische Republik/Slowakische Republik – Markt und Industrie, určený pro německy mluvící obchodní partnery a vládní i jiné subjekty spjaté s průmyslem a obchodem po celém světě. Jeho příští číslo vyjde v září letošního roku a bude k dispozici zájemcům na veletrzích Aluminium a Composites Europe v Essenu, Vienna-tec ve Vídni a IFM, Tronsferx, Comtec a Crossmedia v Drážďanech.

Veškeré další informace lze získat na adrese Schwarz & Partner, spol. s r. o., Ing. Romana Svátková, tel.: 222 240 711, 604 243 010, export@terminy.cz, eurokontakt@sp.cz, Lenka Kotllárová, tel.: 558 711 741, 728 404 471, veletrhy@terminy.cz, http://www.terminy.cz

Lenka Kotllárová,
Schwarz & Partner, spol. s r. o.