Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Vienna-Tec: největší a nejdůležitější průmyslový veletrh Rakouska

číslo 7/2006

Vienna-Tec: největší a nejdůležitější průmyslový veletrh Rakouska

Nově pod jednou střechou se bude ve Vídni ve dnech 10. až 13. října 2006 konat šest mezinárodních specializovaných veletrhů:

Představit se na scéně veletrhu Vienna-Tec je pro vystavovatele z celého středoevropského regionu velká příležitost k tomu, aby předvedli své technologie, stroje a zařízení, představili své služby a prezentovali své know-how pečlivě vybrané, rozhodně však ne malé skupině odborných návštěvníků.

Automation Austria

Na veletrhu Automation Austria budou mít vystavovatelé šanci předvést spektrum svých novinek a inovací v technice pro průmyslovou automatizaci od procesorové techniky, přes řídicí techniku, pneumatiku pro automatizaci až po senzory a související komponenty.

Hlavními tématy tohoto veletrhu jsou: systémy pro obsluhu a dohled, oborově specifický software, řízení pohonů, inženýrské služby pro automatizační techniku, provozní analytická technika, procesní automatizace a technika, vážicí technika, identifikační systémy, průmyslové počítače, průmyslové roboty, měřicí, regulační a řídicí technika, pneumatika, hydraulika, senzory, průmyslové zpracování obrazu, prostředky pro zajištění funkční bezpečnosti, řízení zásobování elektřinou, řízení klimatizace a větrání a další obory.

Účast českých vystavovatelů a návštěvníků

Jako doprovodná akce v rámci mezinárodního průmyslového veletrhu Vienna-Tec, na kterém se očekává silná účast českých firem a svazů jako návštěvníků i vystavovatelů, se bude 12. 10. 2006 konat český kooperační den. Cílem akce je navázání obchodní spolupráce se zahraničními partnery především z Rakouska. Hostům a obchodním partnerům z České republiky budou v tento den poskytnuty vstupenky na veletrh zdarma.

Společnost Schwarz & Partner, spol. s r. o. – oficiální zástupce veletrhu Vienna-Tec pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko –, ráda poskytne další informace a kompletně zajistí účast na těchto šesti rakouských technických veletrzích ve Vídni všem zájemcům, ať se chtějí veletrhů zúčastnit jako návštěvníci, vystavovatelé nebo spoluvystavovatelé ve společném stánku. Pro odborné zájemce z Česka budou pořádány na veletrh Vienna-Tec autobusové zájezdy.

Časopis Eurokontakt – trh a průmysl ČR a SR

Pro české firmy může být velmi zajímavý časopis Eurokontakt – trh a průmysl ČR a SR, jehož speciální číslo v němčině vyjde v září letošního roku, protože je to časopis, který jim pomůže najít obchodní partnery v průmyslu a mezinárodním obchodu v německy mluvících zemích. Rozesílá se významným průmyslovým svazům a asociacím, regionálním a národním hospodářským komorám, zastupitelským úřadům a obchodním misím v Německu a Rakousku. Je exkluzivně distribuován také zájemcům na vybraných zahraničních veletrzích, kterými jsou Vienna-Tec, Aluminium, Composites Europe, IFM, Transfer X, Comtec a Crossmedia.

Lenka Kotllárová,
Schwarz & Partner, spol. s r. o.

Schwarz & Partner CEE Promotion
Kancelář v Praze:
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
tel.: 222 240 711, 604 243 010
Ing. Romana Svátková
e-mail: export@terminy.cz
Kancelář v Českém Těšíně:
Hlavní 23/26, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 711 741, 728 404 471
Lenka Kotllárová
e-mail: veletrhy@terminy.cz
http://www.terminy.cz