Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Více komunikace za méně peněz: nový modul master sběrnice AS-i pro PLC MITSUBISHI MELSEC

Automa 4/2000

Ing. Tomáš Tomala,
AutoCont Control Systems s. r. o.

Více komunikace za méně peněz:
nový modul master sběrnice AS-i pro PLC MITSUBISHI MELSEC

Vzhledem k celosvětovému trendu, jenž klade stále větší důraz na možnost levně připojit polní instrumentaci k řídicímu systému, přichází firma MITSUBISHI ELECTRIC na trh s novým modulem FX2N-32ASI-M, který je určen pro kompaktně modulární systémy řady FX0N a FX2N.

Obr. 1.

Snímače, ovládací prvky, I/O jednotky a komunikačních brány (gateways) jsou připojeny stíněným dvojžilovým kabelem, jenž slouží současně pro komunikaci i napájení čidel. Maximální počet účastníků připojených na jeden master modul je 248.

Přes master modul je možné do komunikační sběrnice AS-i rovněž připojit až 31 vzdálených I/O jednotek (remote slave unit), z nichž každá může obsahovat čtyři vstupy a čtyři výstupy.

Komunikační rychlost sítě je 167 kb/s a doba obnovení dat (refresh time) pro plně zatíženou síť je maximálně 5 ms. Z těchto údajů je patrné, že tento typ sítě bude z hlediska rychlosti plně vyhovovat převážné většině průmyslových aplikací.

Sběrnice AS-i zkracuje dobu instalace a přináší značnou úsporu ceny, protože pro komunikaci i napájení prostřednictvím síťového kabelu používá izolovaný vyměnitelný konektor.

Maximální komunikační vzdálenost je 100 m, při použití dvou zesilovačů maximálně 300 m.

Vzhledem k tomu, že jeden automat PLC může využívat až osm master modulů, celkový počet I/O jednotek připojených k jednomu systému se zvýší na více než 2 000.

Veškerá data z komunikačního modulu (data setup, data status, chybová hlášení apod.) lze jednoduše zpracovat a dále využít v programu pomocí instrukcí FROM a TO.

Obr. 2.

Připojení nového slave modulu je velmi jednoduché. Jeho parametry lze nastavit z čelního panelu master modulu nebo je možné využít funkce automatického nastavení.

Progresivní řešení s využitím sběrnice AS-i a modulů FX2N-32ASI-M jistě přinese mnoho výhod firmám, které pracují ve všech technických oborech, a lze je stejně dobře využít v OEM aplikacích u výrobců strojů a pro řízení malých i větších technologických celků.

V současné době, kdy je kladen stále větší důraz na snižování nákladů, může tento levný způsob propojení snímačů a nadřízeného systému výrazně omezit investiční náklady a zvýšit konkurenceschopnost výrobku nebo technického řešení. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu výrazné snížení ceny kabelových rozvodů, snadnou detekci poruch a zvýšení spolehlivosti, velkou flexibilitu systému a jeho snadné rozšiřováním s rostoucími požadavky uživatele.

Moduly jsou testovány a certifikovány podle standardu ASInterface.

AutoCont Control Systems
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/6152 111
fax: 069/6152 562, 6113 562
e-mail: consys@autocont.cz