Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Vibrační hladinový spínač pro sypké látky

Společnost Siemens rozšířila svou řadu vibračních hladinových spínačů určených k detekci dosažení maximální, žádané nebo minimální úrovně hladiny sypkých látek o model Sitrans LVS100. Přístroj detekuje přítomnost sypkých látek s hustotou více než 60 kg/m3 a je určen k použití v zásobnících, silech či násypkách. Uplatní se zejména při těžbě nerostů, v potravinářství, při výrobě a zpracování plastů a v chemickém a farmaceutickém průmyslu.
 
Spínač Sitrans se používá především k detekci dosažení minimální a maximální úrovně hladiny, popř. jako redundantní přístroj pracující paralelně se systémy pro spojité měření polohy hladiny ve funkci ochrany před přeplněním, popř. úplným vyprázdněním zásobníku. Přístroj je velmi kompaktní a může být v zásobníku namontován shora, z boku i šikmo. Není citlivý na vnější vibrace a je zkonstruován tak, aby na jeho vibračních vidličkách neulpíval měřený materiál.
 
Otočné pouzdro usnadňuje instalaci i zapojování vodičů, takže přístroj lze snadno připojit k bezpečnostnímu či monitorovacímu a řídicímu systému. Díky absenci pohyblivých součástí má mimořádně dlouhou dobu provozního života. Smáčené díly a mechanické připojení z korozivzdorné oceli a odolné pouzdro z hliníkové slitiny zaručují velkou mechanickou i chemickou odolnost a dlouhodobou provozní spolehlivost. Spínač LVS100 lze použít také v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com