Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Větší výkonnost se zárukou

číslo 1/2006

Větší výkonnost se zárukou

Neustálý nárůst průmyslové výroby a její globalizace jdou ruku v ruce s růstem výrobních kapacit a vyráběného množství jednotlivých výrobků. Výroba se neobejde bez automatizace a základem automatizace jsou pohony všeho druhu. Podle druhu využívané energie je lze rozdělit na pneumatické, elektrické a hydraulické.

Obr. 1.

Obr. 1. Manipulační jednotka s inteligentním elektrickým motorem MTR-DCI a pneumatickým chapadlem
Obr. 2. Bezpístnicový pneumatický pohon DGC s příslušenstvím v „rozloženém“ stavu“

Firma Festo AG vyrábí nejrůznější pneumatické i elektrické pohony; popsat celý její výrobní program by zabralo mnoho místa a času. Všechny tyto výrobky nicméně sledují určité současné základní trendy, kterými jsou:

  • umožnění snadného a rychlého vypracování návrhu stroje nebo zařízení,
  • rychlé a přesné dodávky,
  • snadné uvedení do provozu,
  • snadná údržba,
  • nabídka ucelených zákaznických řešení,
  • rozvoj souvisejících služeb.

Uvedené trendy budou v dalším textu stručně objasněny a doloženy několika vybranými příklady nových produktů.

Snadná a rychlá konstrukce zařízení

Při výběru vhodného pohonu mají konstruktéři k dispozici různé podpůrné softwarové nástroje, takže výběr a dimenzování pohonu optimálně řešícího zadanou pohybovou úlohu mohou být velmi rychlé. Ve firemním katalogu dostupném v elektronické podobě na CD-ROM jsou mj. také prostorové (3D) modely pohonů v různých formátech, které lze rovněž velmi snadno vložit do sestavy navrhovaného stroje nebo zařízení. Software např. pomůže správně vybrat i servomotor, krokový motor nebo pneumatický válec – stačí jen zadat základní parametry a není třeba se vůbec zabývat složitými výpočty nebo odhady. Obr. 2. Navrhovat lze i celé pohybové sestavy, jako např. portálové manipulátory nebo jednotky přemísťující komponenty nebo díly způsobem pick & place. Dokonce je možné koupit hotové manipulátory vynikající nepřekonatelnou rychlostí pohybu a přitom jednoduchou instalací, řízením a obsluhou (obr. 1).

Rychlé a přesné dodávky

Software v katalogu pomáhá vytvořit celou sestavu jednotlivého pohonu nebo i celého manipulátoru do všech detailů, tj. rozpisky jednotlivých komponent, které jsou navzájem správně přiřazeny a stačí je jen objednat. Na obr. 2 je jako příklad ukázán „rozložený„ bezpístnicový pneumatický pohon DGC s přístupem k čidlům, upevnění, škrcení, přívodu vzduchu, tlumičům a dorazům z jednoho směru. Nejvýhodnější přitom jsou objednávky přímo v centru firmy prostřednictvím internetu (obr. 3), tj. bez telefonování, e-mailů nebo faxů. Dodací lhůty se v tom případě počítají na dny.

Snadné uvedení do provozu

Pneumatický pohon je jednoduchý, ale co třeba elektrické servo? Opět pomůže PC a software. Stačí prostřednictvím sériové linky k dodané sestavě pohonu (motor, převody a vedení, ovladač, kabely atd.) připojit PC s nainstalovaným firemním softwarem a úloha se řeší téměř sama. Nastavení PID regulace se zjednoduší na výběr připravené úplné sady konstant regulátoru odpovídající velikosti pohonu, motoru a zátěže a do tabulky připravené přímo v ovladači motoru se zadají požadované parametry jednotlivých pohybů (rychlost, zrychlení, zpomalení atd.).

Obr. 3.

Obr. 3. Ukázka nákupního košíku v internetovém obchodě Online Shop firmy Festo, včetně dodacích termínů a cen

Řízení sestavy zvládne i malý automat, který si kombinací několika binárních signálů vybírá pohyby z tabulky v ovladači a spouští je. To vše bez hlubší znalosti teorie, rychle, snadno a takřka stejně pro všechny vyráběné pohony, ať už jde o jednoduché malé jednotky SLTE (obr. 4a) či „velká“ serva DGE s řemenem nebo vřetenem, nebo dokonce lineární elektromotor v manipulačním modulu HME (viz dále).

Snadná údržba

Pohony od společnosti Festo jsou snadno rozebíratelné, a vyměnit nefunkční díly za bezvadné lze tudíž velmi rychle. V kombinaci se spolehlivostí, diagnostickými možnostmi a dlouhou dobou života těchto pohonů to znamená razantní zkrácení případných prostojů výrobního zařízení.

Zákaznická řešení

Společnost Festo nabízí vedle dodávek sériově vyráběných pohonů podle katalogů také konstrukci a výrobu unikátních řešení na zakázku, zejména sestav pohonů pro manipulátory i jiné stroje a zařízení.

Obr. 4. Vybrané pohony z aktuální nabídky firmy Festo: a) malé pohony SLTE s osvědčeným mechanickým vedením a pohonem elektromotorem, b) typ HME s lineárním elektromotorem a přesným mechanickým vedením, c) kompaktní jednotka MTR-DCI + DMES, d) letmé pohony DGEA
Obr. 4.

Související služby

Důležitou položku v nabídce moderní firmy tvoří také služby poskytované uživatelům po prodeji, ve fázi rutinního provozu zařízení. Firma Festo nabízí zákazníkům pomoc nejen při servisních prohlídkách zařízení, ale také při kontrole úniků a rozborech kvality stlačeného vzduchu. Všechny tyto služby jsou poskytovány se zárukou a s vydáním patřičných protokolů tak, aby uživatelé mohli dále snižovat spotřebu energie a náhradních dílů.

Obr. 5.

Obr. 5. Manipulátor sestavený s použitím stavebnice montážní a manipulační techniky (v popředí letmá lineární osa DGEA)

Další nové pohony a pohybová řešení

Spolu s již uvedenými pohonnými jednotkami nabízí společnost Festo jako novinky např. tyto pohony:

  • typ HME s lineárním elektromotorem a přesným, robustním mechanickým vedením, umožňující posuv rychlostí až 3 m/s s přesností nastavení polohy 0,03 mm (obr. 4b),

  • kompaktní jednotky MTR-DCI + DMES typu „vše v jednom„ s elektrickým motorem a samosvorným vřetenem, určené především pro úlohy charakteru např. nastavování formátů (obr. 4c),

  • letmé pohony DGEA, jejichž motor, převodovka a kabely stojí na místě a pohybuje se pouze hliníkový profil (obr. 4d).

Obr. 6.

Obr. 6. Nastavování polohy vstřikovací jednotky v automobilovém průmyslu

Z mnoha různých současných pohonných sestav lze uvést např. manipulátor sestavený z dílů stavebnice montážní a manipulační techniky s letmou lineární osou (obr. 5) nebo zákaznický systém nastavování polohy vstřikovací jednotky s pneumatickým bezpístnicovým pohonem DGC s přístupem k čidlům, upevnění, přívodu a škrcení vzduchu, tlumičům a dorazům z jednoho směru (obr. 6).


Závěr

Závěrem jen stručné shrnutí celkové nabídky a kréda společnosti Festo.

Cílem této společnosti je pomáhat uživatelům techniky pohonů ve všech fázích života výrobních strojů i manipulačních zařízení, v nichž jsou pohony použity: při konstrukci, výrobě, montáži, uvádění do provozu i následné údržbě a servisu, a to tak, aby vše probíhalo hladce, rychle a účinně. Od uživatelů přitom nejsou požadovány zbytečně hluboké znalosti problematiky dané techniky pohonů (např. servomotorů, krokových motorů, pneumatických servopohonů atd.). K tomu slouží především software a odborné poradenství firmy.

Ing. Zdeněk Haumer, Festo, spol. s r. o.

Festo spol. s r. o.
Pod Belárií 784
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 261 099 611
fax: 241 773 384
e-mail: info_cz@festo.com
http://www.festo.cz