Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Větší výkonnost a variabilita řídicích systémů Simatic s protokolem Profinet

Řídicí jednotky řad Simatic S7-300 a S7-400 jsou nyní k dispozici s novými funkcemi Shared Device, Intelligent Device (I-Device) a Media Redundancy Protocol (MRP), zdokonalujícími vlastnosti jednotek při práci v síťovém prostředí s protokolem Profinet.
 
Funkce Shared Device umožňuje přístup současně několika řídicím jednotkám Simatic k témuž vzdálenému systému I/O s rozhraním Profinet, typicky k decentrální periferii. Řídicí systém se tudíž snáze konfiguruje a jednu a tutéž jednotku I/O lze použít současně se standardními i bezpečnostními CPU.
 
Funkce Intelligent Device (I-Device) umožňuje přenášet údaje I/O z CPU do nadřazených řídicích jednotek nebo do centrálního systému a současně obsluhovat lokální řídicí algoritmy. Na rozdíl od dřívějšího výhradně hierarchického přístupu z centra k modulům I/O v provozu lze při použití funkce I-Device snadno vytvářet štíhlejší a variabilnější řídicí struktury s mnoha řídicími jednotkami propojenými v síti. Řídicí jednotky v síti mohou přináležet různým automatizačním systémům a mohou být značky Siemens i od jiných výrobců.
 
Funkce MRP napomáhá zvýšit dostupnost provozního zařízení tam, kde je použita redundantní kruhová síť s přepínači pro průmyslový Ethernet nebo řídicími jednotkami a periferiemi řady Simatic s rozhraním Profinet. Při poruše zajistí obnovení provozu v takové síti za dobu kratší než 200 ms.
 
Nový firmware nabízí také zdokonalené diagnostické funkce s použitím webových stránek specifikovaných uživatelem a podporuje izochronní režim činnosti v sítích s protokolem Profinet.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com