Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Vestavný frekvenční měnič s rozšířeným výkonovým spektrem

Společnost Siemens představila vestavný frekvenční měnič Sinamics G130 s rozšířeným výkonovým spektrem, které nyní pokrývá oblast výkonů od 75 do 800 kW. Měnič je určen pro pohony bez rekuperace energie do sítě. Typickými oblastmi použití jsou čerpadla, ventilátory, kompresory, vytlačovací lisy, mixéry či mlýny.
 
Díky modulárnímu uspořádání umožňuje Sinamics G130 konstruktérům strojů a zařízení vytvářet individuální a uživatelsky orientovaná řešení. Přístroj se skládá ze dvou samostatných částí, výkonového modulu a řídicí jednotky, které mohou být namontovány buď odděleně, nebo jako jeden celek. Měnič Sinamics G130 lze rychle uvést do provozu a jednoduše obsluhovat z ovládacího panelu AOP30 nebo na počítači v programu Starter. K dispozici jsou rozhraní pro připojení do nadřazeného automatizačního systému.
 
Zejména v úlohách s kvadratickým průběhem momentu, jako jsou čerpadla, ventilátory a kompresory, pracuje Sinamics G130 velmi úsporně. Tímto způsobem lze ušetřit až 50 % energie, která by byla nutná k provozu pohonu s konstantními otáčkami. Další možnosti úspor přináší optimalizace magnetických toků v motoru při provozu v částečném zatížení. Tím lze ušetřit dalších 10 % energie.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: adprodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad