Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vertikální uspořádání I/O u systémů DeltaV přináší úspory

Nové držáky s typovým označením DeltaV™ VerticalPlus I/O umožňující využít přednosti vertikálního uspořádání modulů I/O používaného u řídicího systému DeltaV také se systémem DeltaV SIS. Vertikální orientace držáků snižuje náklady na montáž a údržbu modulů I/O a výdajů za energii potřebnou k odvodu ztrátového tepla z rozváděče.
 
Vertikálně uspořádané I/O se snáze instalují i udržují, neboť kabely vycházející ze spodní části rozváděče lze vést vějířovitě a zakončit je bez mnohočetných ohybů jednotlivých vodičů. Jde o způsob odpovídající současné praxi přívodu kabelů dvojitými podlahami a dnem do rozváděčů. Vertikální uspořádáni I/O znamená menší půdorysnou plochu klimatizovaného rozváděče, díky nerušenému proudění vzduchu okolo svisle orientovaných desek s elektronikou také dokonalejší odvod ztrátového tepla.
 
Držáky VerticalPlus I/O nesou jednoduché i redundantní moduly systému DeltaV SIS připojené k redundantní bezpečnostní sběrnici oddělené od sběrnic určených ke komunikaci v rámci základního řídicího systému. Mohou také přenášet zabezpečená data z přístrojového bezpečnostního systému (SIS) přes redundantní opakovače v síti SISNet do ostatních uzlů systému DeltaV SIS.
 
Držáky napájecích i řídicích modulů se montují na lištu DIN typu T. Napájecí přípojnice je nyní vedena zvlášť ke každé jednotlivé desce. Modulární konstrukce systému DeltaV umožňuje přidávat držáky s moduly I/O libovolně podle potřeby.
Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, fax: 271 035 655, http://www.emersonprocess.cz