Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Versiondog – automatizované zálohování, porovnávání a správa verzí

Firma Pantek (CS), s. r. o., uvádí na trh v ČR a SR softwarový produkt pro automatizované zálohování, porovnávání a správu verzí Versiondog od německé firmy AUVESY (Automated Versioning Systems).
 

Typické problémy, které systém řeší

 
V soudobých automatizačních systémech v průmyslových podnicích se používají různé řídicí a supervizní programy, programovací jazyky, formáty souborů či specifické aplikace, jejichž datové soubory nebo programy se často nahrazují nebo modifikují. Přitom může vzniknout mnoho problémů, např.:
 • verze softwarových souborů se sice ukládají na centrální server, ale manuálně, a není zajištěno důsledné uplatňování pravidel pro jejich ukládání (všechny verze, konvence pojmenování apod.),
 • manuální zálohování souborů je časově náročné a je možným zdrojem chyb,
 • dokumentace a komentáře k jednotlivým verzím souborů buď neexistují, nebo jsou neúplné v dílčích dokumentech (word apod.) nebo lokální databázi (Access apod.),
 • není jednoznačně dohledatelné a zřejmé, kdo, co, kdy a proč změnil,
 • není okamžitě patrné, zda nebyly zaneseny neoprávněné změny v „ostrých“ programech ve výrobě a zda je ve výrobě používána opravdu poslední platná a schválená verze,
 • obtížně se porovnávají různé verze příslušných typů všech používaných souborů pro rychlou identifikaci provedených změn v jednotlivých verzích,
 • při změně programových modulů nebo knihoven s určitou funkcí není zřejmé, ve kterých programových souborech jsou moduly a knihovny dále použity.
Logickým požadavkem je proto odstranit uvedené problémy a zavést systém, který zajistí pořádek a neustálý přehled. Tím se zabrání opomenutím, chybám nebo ztrátám souborů a zamezí narušení hladkého chodu výroby, zmetkovitosti a neplánovaným výrobním odstávkám.
 
Systém Versiondog u všech typů příslušných datových souborů důsledně zajistí jejich zálohování, dokumentaci, centrální archivaci, inteligentní porovnávání, průběžnou kontrolu a popř. návrat ke starším verzím.
 

Typičtí uživatelé

 
Z přínosů systému Versiondog profitují všichni, kdo používají, navrhují, instalují nebo vyrábějí automatizované systémy řízení využívající programové logické automaty (PLC), průmyslové roboty, operátorské vizualizační systémy (SCADA/HMI) a jiná zařízení, pro jejichž činnost se používají programové nebo datové soubory. Jde tedy o široké spektrum pracovníků z řad koncových uživatelů automatizovaných technologií ve výrobních podnicích, systémových integrátorů programujících a zprovozňujících automatizované technologie, dodavatelů investičních celků s velkým podílem automatizace a výrobců strojů a zařízení pro automatizované systémy. Obzvláště výhodné je použití systému Versiondog tam, kde je vysoká úroveň automatizace výrobních provozů, nepřetržitý provoz (7× 24) a časté změny nebo úpravy výrobního programu. Systém pomůže i při modernizacích zařízení nebo při realizaci investiční projektů, na jejichž vývoji a zprovoznění pracuje několik programátorů nebo dodavatelských firem. Systém je rovněž výhodný pro sériovou výrobu mnoha strojů a zařízení s dílčími odlišnostmi podle specifikace jednotlivých konkrétních koncových zákazníků. Pro jednotlivé kategorie uživatelů existují verze systému přizpůsobené jejich požadavkům.
 

Hlavní přínosy systému Versiondog

 
Versiondog je moderní softwarový systém navržený na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti automatizovaného zálohování, porovnávání a správy verzí programových a datových souborů. K jeho nejdůležitějším přínosům patří:
 • automatizované a konzistentní ukládání všech verzí u všech typů používaných programů a datových souborů na centrální datové úložiště,
 • okamžitě dostupná dokumentace o provedených změnách u všech verzí,
 • detailní dohledatelnost změn (audit trail),
 • úspora času při zálohování, hledání a analýze aktuálních a předchozích verzí,
 • snazší analýza a optimalizace díky rychlému a názornému porovnávání odlišností (Smart Compare) mezi jednotlivými verzemi u důležitých typů datových souborů,
 • automatické cyklické kontroly „ostrých“ programů ve výrobě a porovnávání se schválenou verzí; v případě odlišnosti okamžité upozornění,
 • rychlý návrat k předchozím verzím,
 • jednotnost a standardizace verzí díky podpoře synchronizace všech verzí s centrálním serverem – zvláště výhodná funkce pro podniky s více závody nebo pro systémové integrátory pracující na různých projektech,
 • přehled (cross-reference), které verze programových modulů nebo knihoven (Simatic S7) jsou použity v konkrétních verzích programových souborů,
 • zmenšení podílu neshodné výroby způsobené chybnými programy,
 • zkrácení odstávek výroby způsobených chybnými programy.
Systém podporuje podnikové iniciativy řízení kvality pro certifikace typu ISO 900x, GAMP, GMP, FDA 21 CFR 11 nebo VDA 6.4, a to díky důsledné kontrole, zálohování a dohledatelnosti všech změn (audit trail).
 

Možnosti a vlastnosti systému

 
Velmi užitečnou vlastností je, že s klientem systému Versiondog (tzv. tlustý klient) lze pracovat také off-line, tj. bez aktivního připojení k serveru. Zálohování i porovnávání všech verzí jsou lokální a po opětovném připojení k serveru se nahrají všechny mezitím vytvořené verze k předchozím archivovaným. To ocení zejména pracovníci dodavatelských firem (systémoví integrátoři), kteří instalují a odlaďují programy u koncového zákazníka a teprve po návratu do mateřské firmy je archivují na svůj podnikový server.
 
Při zprovozňování rozsáhlejších projektů, na kterých se podílí více pracovníků systémového integrátora nebo i více dodavatelů, je vhodné u koncového zákazníka instalovat tzv. mobilní Versiondog server. Tento server na daném místě spravuje, zálohuje a kontroluje všechny vytvářené verze příslušných programových a datových souborů obdobně jako běžný server systému Versiondog. Po skončení implementace a předání zákazníkovi nebo i během implementačních prací se mobilní server synchronizuje s hlavním serverem u systémového integrátora nebo u dalších dodavatelů a všechny verze se na něm archivují.
 
Unikátní funkcí systému Versiondog je Smart Compare – pokročilá podpora porovnávání programových souborů nejčastěji používaných ve světě průmyslové automatizace, jako jsou např.:
 • PLC (Siemens Simatic S5, S7, PCS 7, Rockwell RSLogic 500, 5000 atd.),
 • CNC (Sinumeric 840D atd.),
 • HMI/SCADA (InTouch, WinCC, WinCC Flexible atd.),
 • řídicí programy pro roboty (ABB, KUKA, GE-Fanuc, Motoman),
 • textové soubory ASCII, programy v jazycích VisualBasic, Pascal, C++, soubory MS Office, PDF, binární kód atd.
Výsledkem porovnání jsou velmi přehledně prezentované změny, takže je ihned a názorně patrné, v jakých částech i velmi složitých a dlouhých programových nebo datových souborů se změny nacházejí. Porovnávat lze jakékoliv verze souborů, tj. nejen poslední verzi s předposlední. V případě potřeby je možné jakoukoliv z předchozích verzí obnovit. Výhodou Smart Compare je i to, že na počítači, kde se soubory porovnávají, nemusí být nutně instalovány vývojářské editory jednotlivých programů (např. InTouch Window-Maker, Editor Step7 apod.).
 

Vývoj systému

 
Systém Versiondog je průběžně zdokonalován. Ve vývoji jsou např. doplňující moduly pro uživatele řídicích systémů Simatic S7. Modul Versiondog S7 Library Management bude určen pro správu verzí programových bloků a knihoven S7 a snadnou dohledatelnost, které jejich verze jsou použity v konkrétních verzích programů S7 (cross-reference). Modul Simatic S7 Multi-User Edit bude umožňovat současnou práci více vývojářů na programu pro S7 s podporou individuálního vývoje jednotlivých programových bloků.
 

Pozvánka na roadshow

 
Vzhledem k univerzální využitelnosti a předpokládanému velkému zájmu odborné veřejnosti představí Pantek (CS), s. r. o., distributor firmy AUVESY pro ČR a SR, produkt Versiondog formou roadshow v Praze, Ostravě, Bratislavě a Košicích ve dnech 21. 4. až 12. 5. 2010. Další informace a přihláška na roadshow na: www.versiondog.cz.
(Pantek (CS), s. r. o.)
 
Obr. 1. Přehled vytvořených verzí
Obr. 2. Automatické zálohování verzí
Obr. 3. Přehled použitých komponent