Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Ventily pro ovládání kapalin v automobilovém průmyslu

Moderní technika používaná v automobilovém průmyslu vyžaduje, aby bylo vyřešeno ovládání velkého spektra kapalných medií, počínaje chladicími emulzemi při obrábění kovů, přes manipulaci s laky, ředidly, nanášení a dávkování lepidel a tmelů až po rozvod a plnění provozních náplní do hotových automobilů. Tato média představují velké množství různých vlastností – odlišují se od sebe např. viskozitou, teplotou, tlakem, chemickou agresivitou, abrazivností, obsahem nečistot a příměsí atd.
 
Pro spolehlivé a přesné řízení médií často nedostačují klasické armatury a ventily ve známém provedení. Firma Stasto Automation má ve svém dodavatelském programu také dva druhy speciálně vyvinutých ventilů, které jsou díky své ojedinělé konstrukci schopny efektivně řešit problémy spojené se specifickými vlastnostmi daného média a úskalími konkrétních úloh.
 

Koaxiální ventily

Koaxiální ventily jsou výsledkem téměř 50letého vývoje a know-how firmy Müller co-ax AG z Forchtenbergu. Jejich originální konstrukce přináší množství rozhodujících výhod:
 • ventily jsou tlakově odlehčené – velikost průtoku a tlakové parametry média nemají vliv na chování ventilu v průběhu ovládání média,
 • těsnost na protitlak – v uzavřeném stavu může tlak na výstupu ventilu přesáhnout tlak na vstupní straně, aniž by došlo k průsaku,
 • krátké spínací časy – i méně než 30 ms,
 • velká průtoková množství – řízení vysokých tlaků při velkých průtocích,
 • kompaktní konstrukce – díky integrovaným pohonům a tlakovému odlehčení (spínají již od 0 kPa),
 • měnitelný směr průtoku – umožňují průtoky v obou směrech (často je tak možná úspora dalších ventilů),
 • necitlivost na nečistoty – konstrukce koaxiálních ventilů zajišťuje minimální opotřebení součástek i při velmi znečištěných médiích.
Koaxiální ventily jsou sestavovány pro konkrétní případ použití a zahrnují více než 20 000 různých variant připojení, ovládání, materiálů tělesa i těsnění a způsobů řízení. Pro řešení problémů pomocí koaxiálních ventilů je rozhodující vynikající kvalita výroby i volba správného typu vyškolenými techniky.
 

GS-ventily

Firma Schubert & Salzer Control Systems z Ingolstadtu vyrábí GS-ventily, které mají malou citlivost na tlak podobně jako koaxiální ventily a také jsou vždy sestavovány podle parametrů daného média a podle konkrétního řešení. Mezi jejich základní výhody patří:
 • velmi malé zástavbové délky i při větších světlostech (mezipřírubová konstrukce),
 • velké průtoky s minimálními tlakovými ztrátami,
 • výjimečně malé průsaky – méně než 0,0001 % Kvs (průtoku plně otevřeným ventilem), což je dáno samolapovacím efektem těsnicích destiček,
 • závěrná i regulační funkce s vynikajícím regulačním poměrem 40 : 1,
 • lineární i ekviprocentní charakteristika.
Díky malým ovládacím silám mají tyto ventily kompaktní konstrukci a malou hmotnost. Například hmotnost ventilu velikosti DN 150 včetně regulačního pneumatického pohonu je jen 14,2 kg.
 

Závěr

GS-ventily a koaxiální ventily umožňují řešit většinu problémů ovládání médií v průmyslových provozech. Další podrobné informace jsou uvedeny na http://www.stasto.cz
 
Jaroslav Meduna, STASTO Automation s. r. o.
 
Obr. 1. GS-ventil pro jmenovitý tlak PN 10 až 100