Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Ventilové a elektrické terminály „na míru“

číslo 11/2004

Ventilové a elektrické terminály „na míru“

Terminály CPX firmy Festo spojují elektrickou a pneumatickou část stroje. Lze je sestavit přesně podle požadavků na ovládání tak volně, že lze hovořit o ovládání tzv. na míru.

Obr. 1.

Pneumatická část – chameleon mezi terminály

Pneumatickou část terminálů CPX mohou tvořit ventily různých typových řad, které se liší velikostí a průtokem. Nejdůležitější skupinou jsou ventily řady MPA (obr. 1), které dovolují vybrat si libovolný ventil (5/2, 5/3 nebo 2 × 3/2 kombinovat mezi sebou různé velikosti ventilů (průtok 360 nebo 700 l/min), oddělovat tlakové zóny podle přání a posilovat odvětrání či napájení. Výstupy z ventilů jsou snadno vyměnitelné, různé velikosti hadic mohou být libovolně kombinovány. Každý ventil má plochu pro popisové štítky. Rovněž je opatřen elektronikou pro omezení trvalého příkonu cívky. K vyjmutí ventilu z terminálu je třeba pouze uvolnit dva šrouby. Není nutné odpojovat hadice nebo kabely. Každá pozice může být vybavena pomocným ručním ovládáním s aretací nebo bez ní, cívky jsou sledovány a jejich stav signalizován LED, které mění barvu při zkratu nebo přerušení vedení.

Počet ventilů v podstatě není omezen, neboť k hranici 64 cívek v jedné sestavě se uživatel přiblíží jen málokdy.

Elektrická část – vše podle přání

Vstupy a výstupy
Stavebnice CPX obsahuje připojovací bloky, které určují, jak rozsáhlá bude elektrická část terminálu a jak bude rozděleno napájecí napětí pro různé úseky terminálu. Do těchto připojovacích bloků jsou vsazeny funkční moduly s potřebným počtem binárních nebo analogových vstupů a nebo výstupů. Teprve poslední vrstva, kryt s připojením, určuje to, jak budou signály připojeny: konektory M8, konektory M12, konektory HARAX, pružinovými svorkami či konektorem SubD s 25 kontakty. Záleží jen na uživateli, co si vybere.

Obr. 2.

Lze tedy měnit nejen velikost elektrické části zvětšováním nebo zmenšováním počtu modulů, ale také její vlastnosti výměnou funkčních modulů a krytů s připojením (obr. 2).

Ovládání přímo či po síti
Nedílnou součástí terminálu je ovládací modul, který obsazuje vždy jednu z pozic elektrické části terminálu. K dispozici jsou tyto možnosti:

Připojení na průmyslovou sběrnici
Chce-li uživatel připojit ventilový terminál na průmyslovou sběrnici, musí být instalován komunikační modul pro požadovaný typ sběrnice, např. Profibus, DeviceNet, Interbus, CAN apod. Tak lze terminál ovládat na dálku z automatu, který je umístěn někde v rozváděči. Úspora kabelů a práce je zřejmá zejména u rozsáhlých systémů. Může však být zajímavá i v případě malých strojů, které jsou příliš přeplněny technikou a elektrická instalace je komplikovaná – použitím sběrnice se zjednoduší.

Přímá integrace volně programovatelného automatu do terminálu
Volně programovatelný automat zvládne obsloužit několik stovek vstupů a výstupů, může tedy řídit celý stroj. Stupeň krytí IP651) umožňuje montáž bez rozváděče, svorkovnic, kabelů a chyb při instalaci. Automat komunikuje po sériové lince i po běžné počítačové síti Ethernet. Díky tomu lze programovat, dohlížet na zařízení, sledovat aktuální hodnoty a další údaje přímo běžnou technikou dnešních počítačů – stačí k terminálu přivést ethernetový kabel. Stroj může mít svoji vlastní webovou stránku s aktuálními informacemi, může rozesílat e-maily nebo komunikovat se serverem. Sledování a nastavování parametrů je možné např. z běžných tabulek Microsoft Excel.

Sestavení a objednání terminálu

Už na počátku tvorby stroje ventilové terminály CPX šetří mnoho námahy. Pomocí konfigurátoru (firemní software, součást elektronického katalogu, dostupný také na domovských stránkách firmy Festo) stačí vybrat požadovanou sestavu. Všechny prvky jsou podle potřeby vybaveny koncovkami, konektory, tlumiči hluku, popisovými štítky, návodem a dalším potřebným příslušenstvím. Jakákoliv změna sestavy je snadná; lze přidávat, měnit nebo odebírat jak ventily, tak elektrické moduly a nebo měnit způsob jejich připojení.

Rozhodne-li se uživatel terminál CPX objednat, lze pod jediným objednacím číslem získat blok, který ovládá elektrické i pneumatické funkce příslušné části stroje. Vše je od jediného výrobce, a dokonce pod jedinou položkou, vše bez nutnosti komunikovat s několika dodavateli. Stačí připojit hadice k pneumatickým pohonům a kabely k elektrickým pohonům a čidlům.

Snadné uvedení do provozu a údržba

Při montáži na stroj uživatel kromě jednoduchého připojení hadic, které vedou k pneumatickým pohonům, ocení i další přednost terminálů CPX – možnost zvolit si typ konektorů použitých pro připojení elektrických členů. Jde o jedinečnou vlastnost, která z elektrické části těchto terminálů činí stavebnicový celek.

Obr. 3.

Při oživení terminálu lze využít CPX Handheld – ruční diagnostický přístroj, jímž je možné vyzkoušet všechny elektrické i pneumatické funkce terminálu či jejich kombinace bez nutnosti připojení na síť. Jednotlivé části stroje tudíž lze oživovat samostatně, dokonce i bez propojení s ostatními částmi zařízení a bez nutnosti cokoliv programovat, tedy bezprostředně po montáži a bez čekání na programátora nebo ostatní části zařízení (obr. 3).

Tento diagnostický přístroj dokáže pomoci nejen při oživení stroje, ale i při provozní údržbě. Po jeho spojení s terminálem lze velmi snadno zjistit momentální stav zařízení, a navíc vyčíst z paměti čtyřicet posledních závad i s časovými údaji. Zaznamenává se např. nízké napětí na ventilech či výstupech, zkrat na ventilech a čidlech nebo porucha na ventilu. V praxi to znamená, že se již nemusí čekat na opětovný výskyt občas se opakující závady, lze ji zjistit snadno přímo z paměti terminálu.

Úspora skladových zásob

Stavebnicová konstrukce terminálů CPX je dovedena k dokonalosti – díky vybavení možností záměny různých ventilů mezi sebou i možností měnit funkce elektrických modulů změnou parametrů, bez nutnosti skladovat jejich různé varianty.

Závěr

Ventilové terminály CPX mají (s výjimkou krytu s připojením svorkovnicí) stupeň krytí IP65, a lze je tedy připevnit přímo na rám stroje, bez nutnosti budovat rozváděče, svorkovnice a kabelové rozvody. Znamenají inovaci v oblasti ventilových terminálů, která vede ke zjednodušení práce všech, kdo se na automatizaci techniky všeho druhu podílejí – konstruktérů, montérů, údržbářů a dalších pracovníků.

Ing. Zdeněk Haumer,
Festo

Festo spol. s r. o.
Pod Belárií 784
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 261 099 611
fax: 241 773 384
e-mail: info_cz@festo.com
http://www.festo.cz


1) při použití krytu se svorkovnicí je stupeň krytí IP20

Inzerce zpět