Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Veľtrh Elo Sys obohatený o sekciu telekomunikácií

Od 5. do 8. októbra 2010 sa po šestnástykrát stane trenčianske výstavisko dejiskom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií Elo Sys. Patrí medzi podujatia s rastúcim počtom vystavujúcich firiem, plne obsadenou výstavnou plochou, z roka na rok narastajúcim počtom odbornej návštevnosti a neustálym posilňovaním jeho medzinárodného charakteru.
 

Telekomunikačný deň na veľtrhu

 
Tento rok sa veľtrh Elo Sys rozšíri o samostatnú sekciu venovanú telekomunikáciám. Vzhľadom na rastúci trend tohto segmentu, ktorý ponúka množstvo technických noviniek a inovatívnych riešení, mu bude venovaný celý „telekomunikačný deň“.
 
Veľkú zásluhu na udržiavaní vysokej úrovne veľtrhu Elo Sys majú odborní garanti – Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Slovenské elektrárne,a. s., Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Cech elektrotechnikov Slovenska a Únia slovenských elektrotechnikov, ktorí každoročne vynakladajú veľké úsilie, aby pripravili kvalitný odborný sprievodný program.
 

Súťaže a konferencia

 
K veľtrhu Elo Sys už neodmysliteľne patria súťaže Elektrotechnický výrobok roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys, Konštruktér roka a Unikát roka, ktoré vyhlasuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Účasť v týchto súťažiach je pre vystavujúce firmy prestížnou záležitosťou. Neodmysliteľné miesto v sprievodnom programe veľtrhu má konferencia Elektrotechnika a informatika, ktorá sa bude tento rok venovať aj problematike telekomunikácií a jej iniciátorom a odborným garantom je už tradične Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.
 
Organizátor výstaviska Expo Center a. s. verí, že tohtoročný veľtrh Elo Sys splní očakávania vystavovateľov, ako aj návštevníkov, a sekcia telekomunikácií sa stane jeho obohatením a neoddeliteľnou súčasťou.
(Expo Center a. s., Trenčín)
 
Obr. 1. Pohľad do pavilónu trenčianskeho výstaviska