Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veľtrh Elo Sys 2015

Výstavisko Expo Center Trenčín pozývá na 21. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií Elo Sys, ktorý sa bude konať 13. až 16. októbra 2015.

 
Záštitu nad veľtrhom opätovne prevzal minister hospodárstva SR. Vďaka odbornej záštite najvýznamnejších organizácií, inštitúcií a zväzov pôsobiacich v tomto odvetví na Slovensku bude už tradične súčasťou veľtrhu zaujímavý sprievodný program.
 
Už neodmysliteľne k veľtrhu Elo Sys patria súťaže Elektrotechnický výrobok roka, Ekologický počin roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys, Konštruktér roka a Unikát roka, ktoré organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aj tento rok pripravuje v rámci veľtrhu medzinárodnú konferenciu Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015, Dni mobilnej robotiky a Seminár znalcov z elektrotechnických, informatických a energetických odborov. Organizátori veria, že aj po tretíkrát sa v Trenčíne bude konať konferencia Perspektívy e-mobility, ktorá v minulom roku zaznamenala výrazný nárast pozitívnych ohlasov z radov odborných návštevníkov. Súčasťou sprievodného programu veľtrhu bude aj Panelová diskusia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska. Zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a výskum sa už roky snaží Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava organizovaním Celoslovenského finále technickej súťaže mladých elektronikov. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci 21. ročníka veľtrhu Elo Sys pripravuje pre podnikateľov kooperačné podujatie na podporu exportu pod názvom Konferencia SARIO Business Link – Riešenia pre elektrotechniku a elektroniku. Jej cieľom je predstaviť tento projekt a prezentovať proexportné nástroje agentúry SARIO a aktuálne tendry v oblasti elektrotechniky v zahraničí. Zároveň konferencia priblíži možnosti financovanie exportu a čerpania nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v spolupráci s ISA (Investment Support Association). V sprievodnom programe nebudú chýbať ani rôzne prezentácie vystavujúcich spoločností, ktoré do Trenčína prinesú svoje novinky.
 
Veľtrh Elo Sys je vhodnou príležitosťou pre posilnenie podnikateľskej pozície a podporu úspechu v ďalšom období. Bližšie informácie o veľtrhu Elo Sys 2015 sú k dispozícii na internetovej stránke www.elosys.sk.
(Expo Center, a. s.)
 
Obr. 1. Výstavné expozície veľtrhu Elo Sys sú umiestnené v halách aj na voľnej ploche výstaviska Expo Center v Trenčíne