Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Veletrh VVVI se uskuteční ve dnech 15. až 17. května 2018 v pavilonu P brněnského výstaviště

Rok 2017 přinesl veletrhu VVVI (Veletrh vědy, výzkumu a inovací) výrazné navýšení počtu vystavovatelů a návštěvníků. To očekávají pořadatelé také v roce 2018 a tomuto trendu má pomoci i přesun veletrhu do pavilonu P brněnského výstaviště.

Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím, inovačním firmám, vědcům a studentům platformu pro propojení vědecko-výzkumné oblasti s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

Součástí veletrhu bude rovněž bohatý doprovodný program. První den se uskuteční i společenský večer, který zpříjemní závěr odborného programu.

Aktuální informace zájemci naleznou na www.vvvi.cz.      

(ed)