Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Veletrh Vision 2012: strojové vidění a identifikace pod jednou střechou

Veletrh strojového vidění Vision 2012 se bude konat 6. až 8. listopadu na výstavišti ve Stuttgartu. V hale 1, která je z celého výstaviště nejatraktivnější, bude vystavovat 360 firem na ploše 21 000 m2. Na veletrhu Vision si návštěvníci prohlédnou mnoho zcela nových výrobků. Například vystavovatel Xapt zde poprvé představí přizpůsobitelné pole obrazových 3D snímačů (obr. 1) založené na modelu hmyzího oka, tzv. compound eye. Tento úplně nový přístup vede k přístrojům s minimálními požadavky na prostor i na cenu a umožňuje optickou inspekci tam, kde to dosud nebylo možné. Rostoucím trhem pro techniku strojového vidění je zdravotnictví. Na veletrhu Vision budou výrobky a komponenty pro tento účel vystavovány pod označením MDT, které znamená Medical Discovery Tour. Návštěvníci tak budou schopni rychle najít cestu k těmto produktům. Právě medicínská technika je jedním z hlavních témat veletrhu Vision 2012. Ve stánku AIT (Austrian Institute of Technology) bude předváděna funkce nejmenšího dentálního trojrozměrného skeneru, který je schopen pořídit digitální otisky zubů. Ty mohou nahradit dosud používané otisky v podobě plastového výlisku. Dalším příkladem využití techniky strojového vidění v lékařství je zpracování trojrozměrných videozáznamů v reálném čase, které bylo poprvé vyzkoušeno portugalským týmem chirurgů. Přímo v operačním sále byla metoda použita ke sledování v reálném čase a k pořízení prostorové dokumentace. Kamerová hlava má pro tento účel vestavěn mikroskop.

Premiéru na veletrhu Vision 2012 bude mít výstavní akce nazvaná VDMA Technology Days Industrial Machine Vision. Jde o přehlídku výsledků výzkumu využitelného v praxi. Výzkumné ústavy představí návštěvníkům budoucnost techniky strojového vidění: nové metody pro 3D zobrazování, pro klasifikaci objektů, velmi rychlé algoritmy pro strojové vidění a mnoho dalšího. Akce proběhne na ploše přibližně 150 m2 přímo ve foyeru hlavního vstupu do haly 1 a zástupci výzkumných institucí tam budou, v němčině a v angličtině, také přednášet o své práci.

(ev)

Obr. 1. Pole adaptibilních snímačů obrazu firmy Xapt je sestaveno podle modelu hmyzího oka