Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh Vision 2011: slibný začátek registrace

Veletrh Vision 2011, který se uskuteční ve dnech 8. až 10. listopadu ve Stuttgartu, na­váže na zdařilý loňský ročník. O ten projevi­lo zájem 323 vystavovatelů a 6 700 návštěv­níků. Již současný počet přihlášených vysta­vovatelů naznačuje, že letošní veletrh bude příznivě ovlivněn oživením v hospodářství i v oboru strojového vidění. Podle průzku­mů pořadatele, Messe Stuttgart, roste zájem o kompletní řešení strojového vidění. Každý čtvrtý návštěvník se loni na veletrhu Vision zajímal o systémy strojového vidění vyrobe­né „na klíč“. Přibližně 25 % návštěvníků se označilo za koncové uživatele. Ve snaze vyhovět těmto cílovým skupinám bude veletrh Vision 2011 uspořádán do tří oblastí orien­tovaných na různé skupiny zákazníků: oblast integrace zaměřená na systémové integrátory a řešitele systémů, aplikační park, který před­staví uplatnění produktů v praxi v manipu­lačních, balicích a štítkovacích zařízeních, a také uživatelské semináře, kde bude mož­né seznámit se s poznatky o strojovém vi­dění získanými v praxi.
 
Mladé firmy z Německa se na veletr­hu Vision představí díky dotaci Spolko­vého ministerstva hospodářství a techni­ky (BMWi). Vystavovatelům ve společ­ném stánku BMWi uhradí stát 80 % nákladů na vystavování. Zahraniční vystavovatelé, kteří se ještě nikdy na veletrhu Vision ne­prezentovali, mají možnost dát o sobě vědět v mezinárodním pavilonu (International Pa­vilion). Na Vision 2011 nebude chybět tra­diční přednáškové fórum Industrial VISION Days, jehož odbornou úroveň garantuje profesní organizace VDMA Machine Vision, která je také odborným a koncepčním part­nerem veletrhu. Další informace zájemci na­leznou na www.messe-stuttgart.de/vision.

(ev)