Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Veletrh Vision 2006

Veletrh Vision 2006

V německém Stuttgartu se ve dnech 7. až 9. listopadu 2006 konal již tradiční veletrh Vision. Tento veletrh je považován za evropskou veletržní akci číslo jedna v oboru strojového vidění a využití počítačového zpracování obrazu pro průmyslové účely.

Nomenklatura veletrhu

Veletrhu Vision 2006 se zúčastnilo 215 vystavovatelů. Rozsahem je to tedy nevelký veletrh, ovšem účastní se jej všechny firmy, které v Evropě v tomto oboru něco znamenají. K hlavním položkám veletržní nomenklatury patří systémy pro kontrolu kvality v automobilovém průmyslu, při výrobě elektroniky, v leteckém průmyslu, ve strojírenství a v mnoha dalších oborech. Návštěvníci se zde mohou seznámit např. se systémy strojového vidění pro kontrolu otvorů po vrtání, obrysů výlisků, povrchu pásového materiálu (kovových pásů, textilu, papíru). K vidění jsou i systémy pro jiné než průmyslové úlohy, např. pro pužití v medicíně, laboratorních úlohách, při řízení dopravy apod. Těmto systémům je věnována samostatná část veletrhu.

Mezinárodní veletrh

O tom, že jde o veletrh vskutku mezinárodní, svědčí skutečnost, že 42 % vystavovatelů v roce 2006 bylo ze zahraničí. Nejvíce jich pocházelo z USA; dále přijeli z Velké Británie, Kanady, Nizozemí, Japonska, Švýcarska a dalších zemí. Ovšem nejen účast vystavovatelů, ale i návštěvníků byla mezinárodní. 32 % z 5 293 návštěvníků Vision 2006 přijelo do Stuttgartu ze zahraničí, především ze Švýcarska, Rakouska, Itálie a Nizozemí. Nutno podotknout, že mezi návštěvníky byla slyšet i čeština. Významný podíl návštěvníků činili i zájemci ze zámoří, především z USA, ale např. i z Austrálie.

Obr. 1.

Obr. 1. Pohled do výstavní haly stuttgartského výstaviště v průběhu veletrhu Vision 2006

Rok od roku roste i podíl návštěvníků z Asie. Letos mezi nimi byla i oficiální delegace japonského sdružení pro zpracování obrazu JIIA (Japan Industrial Imaging Associaton), která do Stuttgartu přijela, aby se zde seznámila s evropským trhem. Svoji návštěvu využila také k výměně informací s přítomnou delegací severoamerického Sdružení pro automatické zpracování obrazu AIA (Automated Imaging Association) a se zástupci domácího, německého odborného Sdružení pro průmyslové využití zpracování obrazu, které je součástí VDMA.

Odbornost návštěvníků

Jaké bylo složení návštěvnické obce z hlediska odbornosti a postavení ve firmě? Wolfgang Gerads, vedoucí prodeje u firmy Sick, která byla jedním z vystavovatelů na veletrhu, vyslovil s úrovní návštěvníků velkou spokojenost: „Mnozí přišli se zcela konkrétními otázkami, a někteří si dokonce s sebou přinesli součástky, které potřebují kontrolovat nebo testovat.„ I ostatní vystavovatelé konstatovali, že odborná úroveň návštěvníků byla až překvapivě vysoká.

Podle průzkumu pořadatelů veletrh navštívilo 86 % zájemců s konkrétním investičním záměrem, z nichž téměř tři čtvrtiny by se měly realizovat do půl roku a finanční objem více než poloviny z nich měl být přes 20 000 eur.

42 % návštěvníků uvedlo jako obor svého podnikání výrobu elektroniky a elektrotechnický průmysl, 19 % strojírenství, 14 % automobilový průmysl a 12 % subdodávky. Dále následovala medicínská technika, výroba polovodičů, balení, sklářská výroba atd. Návštěvníci se zajímali jak o komponenty (68 %), tak o ucelené systémy (44 %), mezi nimi ponejvíce o měřicí systémy, systémy pro kontrolu kvality povrchů, systémy pro navádění robotů a identifikační systémy.

Fórum Vision Days

Součástí veletrhu bylo i úspěšné fórum Vision Days, uspořádané Sdružením pro průmyslové využití zpracování obrazu (Fachverband Industrielle Bildverarbeitung) VDMA. O jeho bohatý program projevilo zájem 33 % návštěvníků. Přímo na výstavní ploše, bez jakýchkoliv formalit, mohli návštěvníci za tři dny vyslechnout 45 odborných přednášek. Osobně považuji tuto část veletrhu za velmi přínosnou: o zaujatém zájmu posluchačů svědčilo množství odborných otázek, na které přednášející odpovídali. Ačkoliv velká část přednášek byla v podstatě prezentacemi nových výrobků, přednášející se (alespoň u těch přednášek, které jsem navštívil) nesnížili k marketingovým frázím.

Obr. 2.

Obr. 2. Software Visual Applets pro programování úloh zpracování obrazu na obvodech FPGA (Silicon Software)

Vision Award

Cenu Vision Award 2006 si odvezla společnost Silicon Software z Mannheimu (SRN). Její software Visual Applets (obr. 2) je určen k programování úloh zpracování obrazu na obvodech FPGA. Má jednoduché grafické rozhraní a umožňuje technikům vyvíjejícím řešení v oblasti zpracování obrazu snadno navrhovat vlastní aplikace i upravovat je podle aktuálních potřeb zákazníků, a to bez detailních znalostí hardwaru. Cena Vision Award je dotována finanční odměnou 2 000 eur a v roce 2006 byla udělena již počtrnácté.

Veletrh Vision 2007

Veletrh Vision 2006 byl poslední na starém stuttgartském výstavišti. Vision 2007 se bude konat ve dnech 6. až 8. listopadu 2007 již v nových halách, které se dostavují v těsné blízkosti stuttgartského letiště.

Petr Bartošík