Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Veletrh Valve World Expo potřetí v Düsseldorfu

Již podeváté se bude konat Valve World Expo, bienální specializovaný veletrh potrubních armatur: ventilů, kohoutů, klapek, šoupátek a dalších potrubních součástí; a z toho potřetí, ve dnech 2. až 4. prosince 2014, na düsseldorfském výstavišti. Potrubní armatury jsou obor, v němž má Česko dlouhou tradici, a proto lze očekávat velký zájem odborníků i z České republiky. Na veletrh jsou přihlášeni i tři čeští vystavovatelé. O veletrhu hovoří jeho ředitel Friedrich-Georg Kehrer z pořádající veletržní správy Messe Düsseldorf.

 
Jak se veletrh Valve World Expo vyvinul od své düsseldorfské premiéry v roce 2010?
Jako přední světový veletrh průmyslových potrubních armatur Valve World Expo v Düsseldorfu kontinuálně roste. V roce 2010 měl 535 vystavovatelů, v roce 2012 to již bylo 591 podniků z 37 zemí, které obsadily více než 15 000 m2 čisté výstavní plochy ve dvou halách. Také návštěvnost veletrhu Valve World Expo vzrostla. V roce 2012 přicestovalo do Düsseldorfu více než 10 500 návštěvníků z 57 zemí, 70 % z nich ze zahraničí, zejména z Nizozemí, Itálie, Velké Británie, Francie, Belgie a Španělska.
 
Dnes, necelé čtyři měsíce před zahájením třetího ročníku Valve World Expo, je již přihlášeno 626 společností ze 40 zemí. Po Německu nejsilněji zastoupenými zeměmi jsou Itálie, Čína, Španělsko, Velká Británie, Francie, USA, Turecko, Nizozemí, Indie a Tchaj-wan.
 
Letos otevíráme i třetí halu – celkem je již nyní obsazeno více než 17 700 m2 čisté výstavní plochy.
 
Valve World Expo má velký ekonomický potenciál, protože ventily a další potrubní armatury jsou potřebné zejména v oborech, jako jsou chemický a petrochemický průmysl, energetika, potravinářství, farmacie atd.
 
Jaká bude letos doprovodná konference?
Konference byla – jak již v předchozích letech – svěřena osvědčenému organizátoru, společnosti KCI. Pro rok 2014 jsme se rozhodli konferenci a veletrh propojit těsněji, takže konference se bude konat uprostřed veletržního dění, v hale 4. Na veletrhu vystavovatelé představí konkrétní výrobky a na přednáškách a seminářích konference se bude hovořit o jejich správném využití v praxi a diskutovat o inovacích. Bude se hovořit o tématech, jako jsou konstrukce a materiály odlitků a těsnění, nové konstrukční principy nebo standardizace.
 
Jak veletrh Valve World Expo zapadá do nabídky veletrhů v Düsseldorfu?
Mezinárodní specializovaný veletrh průmyslových armatur zapadá do naší nabídky veletrhů vynikajícím způsobem. Synergie vznikají zvláště s mezinárodním specializovaným veletrhem trubek a potrubí Tube. Kromě tohoto veletrhu se na výstavišti v Düsseldorfu koná ještě veletrh Wire jako největší světový specializovaný veletrh drátů a kabelů (obě akce se uskuteční v roce 2018) a veletržní kvarteto GMTN (GIFA – mezinárodní specializovaný slévárenský veletrh, METEC – mezinárodní specializovaný metalurgický veletrh, THERMPROCESS – mezinárodní veletrh tepelného zpracování a NEWCAST – mezinárodní veletrh přesného odlévání). Slévárenství, zpracování kovů, tepelné zpracování a použití odlitků – každé čtyři roky (nejblíže v roce 2019) představuje GMTN v Düsseldorfu koncentrovanou nabídku technologií a technologických zařízení.
 
Veletrh Valve World Expo je také součástí světové skupiny veletrhů věnovaných potrubní dopravě a armaturám – specializovaným veletrhům, k nimž patří zahraniční „bratrské“ veletrhy v Číně (Valve World Expo Asia) a v USA (Valve World Expo Americas) a dále naše zahraniční veletrhy Tube v Indii, Číně, Thajsku, Brazílii, Rusku a Saúdské Arábii a veletrh NEFTEGAZ v Rusku.
 
Co bude při ročníku 2014 jiné?
Především poprvé otevíráme tři výstavní haly, 3, 4 a 5. To bylo nutné, protože již v roce 2012 jsme měli dlouhý seznam zájemců, kterým jsme nemohli vyhovět. Nyní máme díky zapojení haly 5 možnost v rámci výstaviště dále růst.
 
Ve dnech 2. a 3. prosince 2014 se kromě toho poprvé bude konat akce Pump Summit v Městské hale na výstavišti. Výrobci, dodavatelé, prodejci a koncoví uživatelé čerpadel, kompresorů a těsnění takto získávají své vlastní odborné fórum. Díky souběhu s veletrhem Valve World Expo vznikají pro odborníky obou oborů cenné vazby. Pump Summit doprovází seminář, jenž se bude zabývat energetickou efektivitou, výchovou nových inženýrů, emisemi, těsnicí technikou, údržbou čerpadel atd. V rámci Pump Summitu se v Městské hale uskuteční také malá výstava s přibližně šedesáti expozicemi na ploše 2 000 m2.
 
Kdo by měl Pump Summit navštívit?
Odborníci z oboru čerpadel a čerpacích systémů z nejrůznějších průmyslových odvětví. Středem pozornosti veletrhu i semináře budou především obory vodního hospodářství a zpracování odpadních vod, technika budov, potravinářský a nápojový průmysl, důlní průmysl, petrochemický průmysl a chemický průmysl, těžba ropy a plynu, energetika, farmaceutický průmysl, loďařství nebo papírenství.
(Messe Düsseldorf)
 
Obr. 1. Na veletrhu budou zastoupeni všichni významní výrobci potrubních armatur, tj. zařízení, která jsou určena pro změnu
a regulaci průtoku, tlaku nebo směru proudění v potrubíc
Obr. 2. V Düsseldorfu bude možné zhlédnout armatury všech velikostí, od těch, kterými nelze prostrčit ani malíček, až po ty, jimiž je možné procházet