Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh SPS/IPC/Drives zrcadlí dění v automatizaci v Německu

Veletrh SPS/IPC/Drives zrcadlí dění v automatizaci v Německu

V tomto čísle časopisu Automa je uveřejněn článek Karla Kabeše o trendech v oboru automatizační techniky v Německu. Jde o výtah z hlavní přednášky na tiskové konferenci pořádané Odborným svazem Automation při Ústředním svazu elektrotechnického a elektronického průmyslu (ZVEI) při příležitosti zahájení veletrhu SPS/IPC/Drives 2006, který se konal ve dnech 28. až 30. listopadu 2006 v Norimberku.

Čeští výrobci automatizační techniky by si měli povšimnout jedné věci: obrat na trhu s automatizační technikou v Německu po letech stagnace opět roste. Je tedy vhodná doba k tomu, pokusit se proniknout na německý trh. Jednou z významných bran k tomuto trhu mohou být odborné veletrhy, a veletrh SPS/IPC/Drives zvláště.

Lze namítnout, že např. Hannover Industrial Messe je veletrh větší a pro dění v oboru automatizace významnější. Hannoverský průmyslový veletrh je ovšem především světovou veletržní událostí. Vystavovatelé, kteří jej navštívili, potvrdí, že se zde získávají kontakty ne převážně z Německa, ale skutečně z celého světa. Veletrh SPS/IPC/Drives je sice také mezinárodní, a to s rostoucím podílem zahraničních vystavovatelů i návštěvníků, nicméně je více zaměřen na místní trh – přičemž slovem místní se rozumí už nejen německý, ale ve sjednocené Evropě stále více i evropský trh automatizační techniky.

Výsledky SPS/IPC/Drives 2006

Veletrhu se zúčastnilo 1 023 vystavovatelů z 33 zemí. Expozice na výstavní ploše 77 500 m2 navštívilo téměř 44 tisíc návštěvníků. Veletrh SPS/IPC/Drives, na rozdíl od většiny ostatních průmyslových veletrhů, nikdy netrpěl odlivem zájmu a po celou dobu své existence, od roku 1990, ve všech hlavních ukazatelích meziročně stále roste, v procentuálním vyjádření převážně dvojciferně.

Ke zmíněnému mezinárodnímu charakteru veletrhu: ze zahraničí přijelo 18 % vystavovatelů a 14 % návštěvníků. Mezi zahraničními vystavovateli vedla „pohonářská velmoc“ Itálie s 39 vystavovateli, následovaná Švýcarskem (32 vystavovatelů). Většina zahraničních vystavovatelů byla z evropských zemí, ale nechyběli mezi nimi ani vystavovatelé z USA a Asie.

Pozvánka na veletrh s konferencí SPS/IPC/Drives 2007

Poradní výbor vystavovatelů na veletrhu – Ehibitors’ Advisory Board of SPS/IPC/Drives – se na své výroční schůzi v polovině února 2007 rozhodl zachovat i pro letošek loňská hlavní témata akce, a to:

  • Ethernet v automatizaci (Ethernet in Automation),
  • bezpečnost a zabezpečení v automatizaci (Safety and Security in Automation),
  • řízené pohony (Motion Control),

kterým bude věnována pozornost jak na veletrhu, tak i na doprovodné konferenci. Jde o témata, jež jsou pro obor automatizace stále důležitá a aktuální nejen jednotlivě, ale s rostoucím významem integrovaných řešení také ve vzájemných kombinacích. Speciálními tématy, stejně jako vloni, budou:

  • RFID v automatizaci (RFID in Automation),
  • bezdrátová automatizace (Wireless Automation).

K obvyklým tématům doprovodné konference, kterými jsou zvlášť automatizace (Automation) a řízené elektrické pohony (Drives), letos přibývá aktuální společné téma Embedded software in automation and drives, odrážející pronikání vestavného softwaru do klasických automatizačních komponent. Konference je určena především pro vedoucí pracovníky vývojových i výrobních útvarů v podnicích dodavatelů i uživatelů automatizační techniky a pro pracovníky z oblasti aplikovaného výzkumu.

Zájemci o účast na veletrhu SPS/IPC/Drives 2007 či na jeho doprovodné konferenci získají bližší informace na webové stránce www.mesago.com/sps, popř. u Česko-německé obchodní a průmyslové komory (http://www.dtihk.cz).

Veletrh SPS/IPC/Drives 2007 se bude konat 27. až 30. listopadu 2007 v Norimberku. Uzávěrka přihlášek příspěvků na konferenci je 7. května 2007.

(Bk+sk)