Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Veletrh SPS/IPC/Drives 2005 přitahuje vystavovatele i návštěvníky

číslo 11/2005

Veletrh SPS/IPC/Drives 2005 přitahuje vystavovatele i návštěvníky

Veletrh systémů a komponent elektrické automatizační techniky s doprovodnou konferencí SPS/IPC/Drives 2005 – největší a nejvýznamnější akce svého druhu rozhodně v Evropě a patrně i na světě – se uskuteční jako obvykle v Norimberku, a to od úterka 22. do čtvrtka 24. listopadu 2005. Specializovaná akce, která od první skrovné výstavy uskutečněné v roce 1990 setrvale roste, zůstává jakoby nedotčena úbytkem zájmu, který postihuje mnohé jiné velmi významné, ale obecněji zaměřené veletrhy. Svoji důležitost pro dodavatele i uživatele elektrické automatizační techniky se chystá potvrdit i letos, a to opět novými rekordy.

Statistika potvrzuje opětný vzrůst

Novinky i stálice ve své nabídce letos na veletrhu v Norimberku představí asi 1 130 firem (1 032 v roce 2004) na celkové výstavní ploše nejméně 73 000 m2 (2004: 65 100 m2), z toho 177 (17 %) zahraničních (152, tj. 15 % v roce 2004). Celkem se letos veletrhu SPS/IPC/Drives zúčastní vystavovatelé ze 31 zemí (na prvním místě Itálie s 37 vystavovateli následovaná Švýcarskem s 35, Rakouskem s 20 vystavovateli atd.; z ČR jsou mezi vystavovateli firmy Automatizace, Axima, VUES Brno a FCC Public). Nových vystavovatelů, kteří se tohoto veletrhu zúčastní poprvé, bude letos 175. Očekáváno je asi 33 000 návštěvníků (2004: 31 800).

Kompaktní uspořádání

Jak již bylo v časopise Automa oznámeno [Automa č. 10/2005, str. 54], budou expozice veletrhu SPS/IPC/Drives letos poprvé rozmístěny v osmi halách norimberského výstaviště (v roce 2003 v šesti a v roce 2004 v sedmi halách). Haly navzájem těsně sousedí a umožňují návštěvníkům efektivní pohyb po výstavišti. Za tím účelem bylo také vloni zavedeno tematické soustředění nabídky do jednotlivých hal. Protože se osvědčilo, je použito i letos. Jednotlivé haly budou v roce 2005 specializovány následovně:

  • haly 1 a 4: elektrické pohony, řízení polohy a pohybu,
  • hala 5: mechanické systémy a periferní zařízení,
  • haly 6 a 7: řídicí technika a snímače,
  • hala 7A: software a snímače,
  • haly 8 a 9: řídicí technika a technika rozhraní.
Obr. 1.

Obr. 1. Veletrh SPC/IPC/Drives 2004 – pohled do haly 7

Hlavní témata roku 2005

Veletrh SPS/IPC/Drives 2005 nabízí tato tři hlavní témata:

  • Ethernet v automatizaci,
  • bezpečnost a zabezpečení v automatizaci,
  • řízení polohy a pohybu (motion control).

První z témat, Ethernet v automatizaci, uvedené na scénu veletrhu poprvé v roce 2004, je jeho hlavním tématem i letos. Další dvě je vhodně doplňují. Téma strojového vidění a zpracování obrazové informace v průmyslu (machine vision), zdůrazňované po několik

předchozích let, je tedy pro letošek odsunuto do pozadí. Uvedená hlavní témata a jejich nejrůznější aspekty budou středem pozornosti jak v samotných veletržních expozicích, tak na doprovodné odborné konferenci i na veletržních fórech přímo na výstavní ploše, kde k nim budou uspořádána veřejně přístupná vystoupení firemních specialistů a panelové diskuse předních odborníků.

Konference SPS/IPC/Drives

Doprovodná konference při veletrhu se letos poprvé uskuteční v nových prostorách v nedávno otevřeném konferenčním centru ve východní části výstaviště, v bezprostřední blízkosti výstavních hal. Jednání třídenní konference proběhne v němčině, s výjimkou jednoho tutoriálu a dvou referátů v sekci Webové metody v digitální továrně přednesených anglicky. K účasti na konferenci je třeba se zvlášť přihlásit. Plné vložné je 740 EUR (pro účastníky z akademické sféry 490 EUR).

Společné stánky

Užitečnou tradicí na veletrhu SPS/IPC/Dri­ves jsou tzv. společné stánky (joint stand). Premiéru letos bude mít stánek Wireless in Automation (bezdrátová řešení v automatizaci) v hale 8, stánek 8-402, kde budou firmy vystavovat své produkty a řešení a kde budou také, v prezentační části stánku, pod vedením prof. Jörga Wollerta z FH Bochum řečníci prezentovat různé aspekty tohoto tématu.

Pro velký zájem svých členů připravilo letos poprvé společný stánek i známé sdružení pro senzoriku AMA, a to v hale 7A, stánek 7A-530, s názvem The AMA Centre for Sensorics, Measuring and Testing Technologies.

Rovněž v hale 7A, ve stánku 7A-510, bude umístěn již tradiční společný stánek Linux in Automation poskytující firmám příležitost představit řešení pro automatizaci založená na operačním systému Linux.

Řešením pro automatizaci nespojité výroby bude věnována zvláštní expozice svazu německých výrobců strojů a zařízení VDMA v hale 5 ve stánku 5-120. Pod názvem Applied Automation zde bude možné sledovat dvanáct uživatelských prezentací názorně ukazujících, jak lze sestavit z pohledu zákazníka velmi univerzální manipulační zařízení a systémy, a to na příkladech z různých oborů včetně např. balení zboží a manipulace s ním.

Veletržní fóra

Cenným zdrojem zpravidla zajímavě podaných informací budou pro návštěvníky i letos dvě tradiční veletržní fóra, po jednom v halách 1 a 8, s panelovými diskusemi na nejaktuálnější témata a prezentacemi firem. Celkem se na obou fórech uskuteční 19 panelových diskusí za účasti odborných novinářů a zástupců svazů a sdružení firem. Na fóru v hale 8 uspořádá dále svaz německých výrobců elektroniky a elektrotechniky ZVEI celkem osm panelových diskusí na témata jako např. celkové náklady na pořízení a provoz (TCO) elektrických pohonů, metody bezdrátového přenosu, moderní snímače, zpracování dat, bezpečnost a webové techniky.

Aktuální informace

Aktuální seznam vystavujících firem, podrobný program konference a další informace o veletrhu SPS/IPC/Drives 2005 jsou k dispozici na http://www.mesago.com/sps
[Tisková zpráva Messago Messemanagement GmbH, září 2005.]

(sk)