Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Veletrh SPS v Norimberku v době ekonomického ochlazení

V loňském roce jsem pokles počtu vystavovatelů i návštěvníků na veletrhu SPS IPC Drives zdůvodňoval mimořádnou konstelací veletržních akcí: v roce 2018 se konal veletrh Achema ve Frankfurtu, který je jednou za tři roky, i bienální mnichovský veletrh robotiky Automatica. Letos však pokles pokračuje, a to i přes avizovanou novou koncepci veletrhu, která se projevila i ve změně názvu: SPS – Smart Production Solutions. Dokládají to čísla v tab. 1. Českých vystavovatelů bylo letos čtrnáct, o jednoho více než loni, a Češi se pravděpodobně udrží za Rakouskem na druhém místě v počtu zahraničních návštěvníků. Letošní podrobné statistiky budou k dispozici až v únoru, ale loni prošlo branami veletrhu 1 650 českých inženýrů a techniků.

Pro srovnání, MSV Brno měl letos 1 662 vystavovatelů a 81 000 návštěvníků, Amper 649 vystavovatelů a 43 700 návštěvníků.

tab. 1 je také zřejmé, že nelze hovořit o žádné krizi veletrhu SPS, ale ochlazení je docela zřetelné. Veletrh tak odráží současnou hospodářskou situaci v Německu. To, že rozvoj německé ekonomiky zpomaluje, není žádné tajemství, a statistiky, které sekce průmyslové automatizace sdružení VDMA zveřejnila právě na veletrhu SPS (viz doprovodný text), dokládají, že se to týká i našeho oboru. Odborníci VDMA hledají vnější příčiny, např. očekávaný a stále nepřicházející brexit (pokles obchodu s Británií byl za červen až srpen v meziročním srovnání 14 %) nebo ekonomická nestabilita Čínské lidové republiky, umocněná jejími spory s USA (pokles vývozu o 4 %).

Nelze však přehlížet ani vnitřní příčiny – ostatně objem vývozu automatizační techniky jako celku stále ještě roste, na rozdíl od domácí poptávky. Podle mého názoru k vnitřním příčinám patří zejména nesplněná očekávání spojená s konceptem Industrie 4.0 a pokles produktivity práce vlivem neustálých inovací. Například počet strojních inženýrů v Německu letos dosáhl 199 800 a každý druhý strojní inženýr pracuje ve výzkumu, vývoji či v konstrukčním oddělení, a přitom se jich německým strojírenským firmám stále nedostává: 64 % firem cítí nedostatek kvalifikovaných techniků, a to nejen jako náhradu za odcházející generaci (45 %), ale i na nově vznikající pozice (40 %; podle průzkumů VDMA). 

Nový koncept veletrhu

Přes zmíněné ochlazení zůstává veletrh SPS jednou z nejvýznamnějších akcí v našem oboru, nejen v Německu. Jak se splnila očekávání spojená se změnou názvu? Z mého pohledu stoprocentně, neboť jsem nic neočekával. Veletrhu se účastním pravidelně, takže posun od prezentace jednotlivých komponent k představování ucelených řešení, skládajících se z hardwaru i softwaru, jsem zaznamenal už dříve a změna názvu byla jen jeho logickým důsledkem. A většinou se o veletrhu již dříve mluvilo jako o „SPS“ místo oficiálního „SPS IPC Drives“.

Pozitivně hodnotím, že SPS zůstává veletrhem zaměřeným na automatizační techniky. Není tematicky rozbředlý a není zacílen na oficiální politické delegace. Tak zůstává kompaktním, hutným zdrojem informací z oboru. 

Novinky a trendy

Nevím, o jaké dojmy se s vámi podělí kolega Radim Adam, který byl na tomto veletrhu poprvé a jehož specia­lizací jsou systémy řízení výroby a MES, ale mě letos na veletrhu nic zásadního nepřekvapilo. Ano, ve stáncích mnoha firem jsem viděl opravdu zajímavé novinky – a o mnohých budeme v následujících měsících psát. Ale nic, před čím bych si sedl na židli.

Když chci zmínit několik trendů, bude to na prvním místě všudypřítomnost OPC UA. Sdružení OPC Founda­tion mělo na veletrhu větší stánek než kdy dříve, ale především: kompatibilitou s OPC UA, zvláště po zveřejnění specifikace PubSub, se chlubí každý druhý nový výrobek průmyslové automatizace. Protokol OPC UA se tak stal obecně uznávaným standardem.

Tisková konference OPC Foundation se natolik protáhla, že jsem nestihl prezentaci sdružení Single Pair Ethernet – Industrial Partner Network. K zakládajícím členům, firmám HARTING, TE Connectivity and HIROSE, v posledních měsících přibyly společnosti Würth Elektronik, LEONI, Murrelektronik a Softing IT Networks, které společně podporují SPE (Single Pair Ethernet) jako základ infrastruktury IIoT. Prosazování SPE je další významný trend, který byl na veletrhu patrný.

Zajímavý je osud komunikačního standardu IO-Link. Ten není žádnou novinkou, ale nyní zažívá nebývalý návrat na trh. Zažije podobný osud i sběrnice AS-Interface? Nedávno byla uvedena její nová verze ASi 5. Větší šířka pásma, kratší doba cyklu a schopnost využívat pokročilou diagnostiku jsou nové vlastnosti přidané k již známým přednostem, jako je snadné zapojení prostřednictvím plochého kabelu a samořezných konektorů a vynikající odolnost proti rušení. Diskutoval jsem o ASi 5 ve stánku firmy Pepperl+Fuchs, která je jedním z tvůrců a podporovatelů nového standardu. Hlavní nevýhodou ASi 5 je zatím její nedospělost. Na trhu jsou první přístroje od prvního výrobce, a bude trvat ještě několik desítek měsíců, než budou moci zákazníci výhody ASi 5 plně využít. 

Stavte se, až budete mít čas

Veletrh SPS je pro odborné návštěvníky i novináře náročný. Je pouze třídenní a naplánovat si schůzky není jednoduché. Takže „budu tam celý den, tak se stavte u nás ve stánku, až budete mít čas“ moc nefunguje, protože času se spíše nedostává. A když se ve čtvrtek večer konečně svalím na sedadlo autobusu do Prahy, s preclíkem a lahví Apfelschorle, jen vzpomínám, kam všude jsem ještě chtěl zajít a s kým jsem chtěl mluvit.

Příští SPS bude 24. až 26. listopadu 2020. Už se těším.

Petr Bartošík

(Foto: Malte Kirchner, Mesago)

Obr. 1. Zajímavý pohled do interiéru vchodu Ost výstaviště v Norimberku

Obr. 2. Jedním z trendů, které se v průmyslu stále více prosazují, je virtuální realita

Obr. 3. Komentovaná prohlídka na zastávce u firmy Beckhoff

Obr. 4. Siemens již tradičně obsadil celou jednu veletržní halu

 

Tab. 1. Veletrh SPS v číslech

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Počet vystavovatelů

1 668

1 605

1 675

1 631

1 585

Čistá výstavní plocha (m2)

122 800

122 200

130 000

136 000

135 500

Počet návštěvníků

64 386

63 292

70 264

65 700

63 708

 

Průmyslová automatizace v Německu: lehký pokles

Ani průmyslová automatizace nebyla uchráněna všeobecného ochlazení konjunktury. V prvních devíti měsících letošního roku poklesl příjem objednávek v tomto oboru v Německu ve srovnání s loňskem o 2 %, zatímco celkový objem trhu stagnoval. Uvedl to 27. listopadu na tiskové konferenci německého sdružení výrobců strojů VDMA, která se konala při veletrhu SPS 2019, Jörg Freitag, předseda sekce průmyslové automatizace (Elektrische Automation). „Za celý rok 2019 počítáme s poklesem objemu výroby o 1 %. Podle příjmu objednávek je navíc zřejmé, že pokles objemu výroby bude dále pokračovat.“

Pokles za prvních devět měsíců roku 2019 nastal téměř ve všech dílčích oblastech průmyslové automatizace. Výroba snímačů vykazuje snížení objemu výroby i přijatých zakázek shodně o 1 %, v řídicí technice poklesl objem výroby o 2 % a objem přijatých zakázek o 4 %. Objem výroby jiných produktů ještě rostl, a to o 3 %, ale objem přijatých zakázek se již také o 2 % snížil. Objem exportu vzrostl o 3 % a objem exportních zakázek o 2 %.

V roce 2020 očekává VDMA v oboru průmyslové automatizace další ochlazení. „V příštím roce počítáme s poklesem objemu výroby o 4 %,“ uvedl Jörg Freitag. Podle VDMA za tím stojí oslabení světové konjunktury, ale také obchodní spory USA s Čínskou lidovou republikou.

[Tisková zpráva VDMA, 27. 11. 2019.] (Bk)