Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Veletrh Security Expo v Sofii

V hlavním městě Bulharska Sofii se bude 25. až 28. března 2015 konat mezinárodní specializovaná výstava Security Expo. Výstava přivede na jedno místo uživatele, dodavatele, výrobce zabezpečovací a bezpečnostní techniky a všechny zájemce o tento obor. Výstava se bude již tradičně konat pod záštitou bulharského ministerstva vnitra. Hlavními tématy výstavy jsou standardy a požadavky na návrh, konstrukci a provoz zabezpečovací techniky v budovách a nová technika pro řízení přístupu do budov. Podruhé se bude Security Expo konat současně s výstavou Bulgaria Building Week, která se specializuje na stavební materiály, konstrukce a techniku budov s ohledem na jejich energetickou úspornost a ohleduplnost k životnímu prostředí a zajištění komfortního prostředí v budovách.

 
V nomenklatuře výstavy Security Expo jsou detektory požáru, protipožární zařízení, zařízení pro kontrolu vstupu včetně biometrických čteček, systémy kamerového dohledu, systémy pro střežení perimetru, systémy pro ochranu kritické infrastruktury, systémy pro distribuci výstražných hlášení, systémy pro zabezpečení dat a komunikačních sítí, osobní ochranné prostředky, vybavení pro záchranné práce atd.
 
Loňské výstavy se na 3 000 m2 zúčastnilo 46 vystavovatelů a přišlo si ji prohlédnout 5 000 návštěvníků nejen z Bulharska, ale i z dalších zemí, zvláště z jihovýchodní Evropy.
 
Bližší informace: http://securityexpo.bg/.

(Bk)