Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Veletrh průmyslových armatur Valve World Expo 2010 v Düsseldorfu

Při přepravě plynů, kapalin či sypkých materiálů potrubím se nelze obejít bez různých průmyslových armatur, jako jsou pumpy, ventily, šoupátka a regulační zařízení, a také nejrůznějších těsnění. Armatury jsou potřebné téměř ve všech oblastech lidské činnosti a musí splňovat náročné požadavky. Přehled o stavu a současné úrovni průmyslových armatur poskytne odborný veletrh Valve World Expo 2010, který se uskuteční v Düsseldorfu ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2010.
 
Mezinárodní veletrh průmyslových armatur Valve World Expo byl spolu s doprovodnou konferencí původně pořádán v Maastrichtu bienálně nizozemským vydavatelstvím KCI Publishing B.V. Stal se vedoucím, úzce specializovaným veletrhem v daném oboru. Do jeho náplně spadají i těsnicí materiály a další výrobky vztahující se k armaturám (např. odlitky, spojovací části, upevňovací prvky, výkovky a pružiny), potrubní produkty pro armatury a systémy pro sledování stavu a řízení armatur. Po dobu konání v Maastrichtu veletrh zaznamenával soustavný růst ve všech základních ukazatelích. V roce 2008 se na něm 9 500 návštěvníkům prezentovalo 454 vystavovatelů ze 35 zemí na výstavní ploše 9 240 m2 a doprovodné konference se zúčastnilo více než 400 odborníků z celého světa.
 
V Maastrichtu však veletrh narazil na kapacitní bariéry místního výstaviště, a tak od letošního roku převzala jeho uspořádání veletržní společnost Messe Düsseldorf, která bude při jeho organizaci těžit ze svých bohatých zkušeností s letitým pořádáním hutnických veletrhů Tube a Metec. V pořadí již sedmý bienální veletrh Valve World Expo 2010 se v Düsseldorfu uskuteční ve výstavních halách 3 a 4. Doprovodná odborná konference bude uspořádána v přilehlém Kongresovém centru Jih. Počet vystavovatelů překonává očekávání. Koncem srpna jich bylo přihlášeno již 512 ze 35 zemí s požadavkem na celkem 13 500 m2 výstavní plochy. Letošního veletrhu se zúčastní také pět českých firem, a to ABO Valve Olomouc, Arako Opava, Armatury Group Dolní Benešov, MSA Dolní Benešov a Servis armatur z Paskova. Ze Slovenska se zúčastní firma Regada z Prešova.
 
Veletrh Valve World Expo je ideálním místem, kde lze získat informace o světové nabídce výrobků a služeb v oblasti průmyslových armatur a zároveň analyzovat nejnovější technické trendy. Přednostně je určen pro odborníky z oborů těžby ropy a zemního plynu, pro dodavatele všech druhů energií, odborníky z oblasti vodního hospodářství, chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, jakož i specialisty z oboru strojírenství, výroby dopravních prostředků a stavby lodí.
 
Servis pro návštěvníky z České republiky zajišťuje výhradní prodejce vstupenek, a to dceřiná firma společnosti Veletrhy Brno, a. s., cestovní kancelář BVV Fair Travel (Simona Řehoříková, tel.: 541 159 190, e-mail: rehorikova@fairtravel.cz; zájemcům je možné zajistit i ubytování v Düsseldorfu). Další informace o veletrhu lze najít na www.valveworldexpo.com.

(jk)