Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Veletrh obrábění kovů EMO Hannover 2017 – světová událost v oboru

Rok 2017 je pro odborníky na obrábění kovů po čtyřleté pauze rokem veletrhu EMO Hannover. Ve dnech 18. až 23. září se zde pod heslem „propojené systémy pro inteligentní výrobu“ představí výrobci obráběcích strojů a související techniky, softwaru a služeb z celého světa. Hlavním cílem mnoha z nich bude předvést návštěvníkům, jaký prospěch získají z digitalizace výroby a propojení strojů do komunikační sítě. Tento trend zdůraznil také Carl Martin Welcker, generální sekretář veletrhu EMO Hannover 2017, na tiskové konferenci, která se v Hannoveru konala letos 21. června. Současně zdůraznil, že sledování uvedených trendů pomůže také výrobcům obráběcích strojů udržet si konkurenceschopnost na světových trzích.  

Veletrh EMO je skutečně mezinárodní a odborný

Veletrh EMO Hannover je veletrhem světových premiér v oboru. K jeho charakteristikám patří velikost, mezinárodnost a množství prezentovaných inovací. Na začátku června bylo přihlášeno 2 050 vystavovatelů z 45 zemí a objednána byla čistá výstavní plocha 177 000 m2. Jen z evropských zemí přijede 1 400 vystavovatelů. Podíl asijských vystavovatelů vzrostl z 21 na 25 %. „To znamená, že počet přihlášených převyšuje srovnatelné údaje z veletrhu před čtyřmi lety,“ konstatoval Welcker. Mnoho ukazatelů naznačuje, že EMO Hannover 2017 bude rekordní.

Návštěva veletrhu EMO Hannover je naprostou nutností pro všechny mezinárodní odborníky z oboru obrábění kovů. V roce 2013 se veletrhu zúčastnilo přibližně 143 000 návštěvníků ze 110 zemí; podíl návštěvníků ze zahraničí byl 42 %.

Veletrh EMO Hannover je charakterizován také vysokou odborností návštěvníků. Není to žádný všeobecný průmyslový nebo strojírenský veletrh, ale akce specializovaná na obrábění kovů. Například 80 % návštěvníků – podle průzkumu, který se uskutečnil během minulého veletrhu – uvedlo, že mají ve své firmě vliv na výběr techniky při nákupu a plánování investic. Návštěvníci naproti tomu očekávali, že jim veletrh pomůže nejen v orientaci na trhu, ale i při výběru konkrétních strojů a techniky. Bylo to ale v roce 2013, jehož druhá polovina byla specifická tím, že se po období krize poprvé zvětšily objemy objednávek obráběcích strojů. Myslím, že hledat přímou souvislost mezi veletrhem EMO a růstem objednávek, jak to činil Carl Welcker, je trochu odvážné. Je však pravda, že jednání o mnoha z nich začala právě na veletrhu EMO.  

Výkladní skříň inovací

EMO Hannover je také výkladní skříní inovací v oboru výrobních strojů. Mnozí výrobci načasují uvedení svých novinek právě na veletrh, kde mají příležitost představit je skutečně reprezentativnímu mezinárodnímu odbornému publiku. „Právě proto mnohé trendy, např. pružné výrobní buňky, vysokorychlostní obrábění nebo využití lineárních motorů, abych uvedl jen některé, začaly svou triumfální cestu do výrobního praxe právě na veletrhu EMO,“ vysvětlil Welcker. V roce 2013 uvedlo 45 % vystavovatelů, že na veletrhu představili zcela nové produkty. 

Na prvním místě jsou potřeby zákazníků

V současné době se stále více mluví o digitalizaci a propojení strojů do sítí, jak to ostatně vyjadřuje i motto veletrhu. To neznamená, že by pro zákazníky byly méně důležité základní klasické požadavky na obráběcí stroje. Zákazníci v každém případě chtějí vyrábět s velkou produktivitou, vysokou kvalitou a nízkými náklady. Těmto požadavkům se musí podřídit všechny nové koncepce obráběcích strojů. Požadovány jsou i spolehlivé řídicí systémy a komponenty stejně jako nástroje pro podporu návrhu výrobních linek a zařízení. Na veletrhu EMO návštěvníci uvidí široké spektrum různých obráběcích strojů a řešení, které jejich požadavky uspokojí.

Bude mezi nimi široká paleta standardních strojů. Jednoduché obráběcí stroje lze podle potřeby doplňovat různým příslušenstvím a tím zvyšovat jejich univerzálnost. Důraz je kladen na jednoduchou obsluhu a minimální údržbu. Tyto stroje jsou určeny pro obory citlivé na cenu strojů. Například výrobci kovových konstrukcí mohou zvýšit svou produktivitu a flexibilitu, když své tříosé obráběcí centrum doplní čtvrtou osou. Výrazné úspory jsou spojené také se standardizací: např. při pořízení nového stroje je výhodné, když starý i nový stroj používají tytéž standardy pro upínání obrobků i nástrojů.

Naproti tomu jsou specializované stroje a univerzální stroje splňující nejvyšší požadavky na přesnost, produktivitu a spolehlivost. Ty najdou uplatnění zejména ve velkosériové výrobě a jsou navržené tak, aby je bylo možné kombinovat s automatizačním příslušenstvím podle potřeby zákazníků: od jednoduchého systému pro výměnu palet až po plně automatizované zásobníky a systémy pro automatickou výměnu nástrojů a manipulaci s materiálem.  

Systémy pro sběr a zpracování dat

Nové možnosti jsou spojené rovněž s využitím softwarových nástrojů určených k optimalizaci výrobních procesů, které dokážou data sbíraná ve výrobě online využívat ke zvětšení objemu a zlepšení kvality výroby a dostupnosti zařízení. Jde např. o nové koncepce prediktivní údržby. Sebraná data jsou užitečná pro zákazníky, ale i pro výrobce stroje jako zdroj informací pro další vývoj a inovace. Stejně je možné využít i data z inteligentních nástrojů, která mohou ve výrobě posloužit k plánování logistiky a skladových zásob.  

Průmyslový internet věcí a Industry 4.0

Pořadatelé veletrhu jsou přesvědčeni, že EMO bude také velkým impulzem pro implementaci koncepcí průmyslového internetu věcí a Industry 4.0 v oboru obrábění. „V obráběcí technice se digitalizace uplatňuje už dávno,“ řekl Welcker. „Jsou to například digitální modely využívané pro simulaci výroby.“

V propojených výrobních linkách je možné dosáhnout větší flexibility výroby a optimalizovat výrobní sekvence, takže lze efektivně vyrábět i malé zakázky s krátkou dodací lhůtou. Je-li výrobní linka propojena s celým systémem řízení výroby v podniku, je možné automatizovat činnosti od příjmu objednávky až po expedici. Ovšem propojení může jít ještě dál, až k dispečerskému systému dopravce a podnikovému informačnímu systému zákazníka. Dostupnost hodnověrných dat v reálném čase je nezbytná pro optimalizaci celého řetězce tvorby přidané hodnoty.

Na této cestě je však stále mnoho překážek. Například bezpečné ukládání a přenos dat nebo legální aspekty spojené s vlastnictvím dat a ochranou duševního vlastnictví a obchodního tajemství. Také o nich se bude hovořit na veletrhu EMO v Hannoveru.

„Míra inovací ve výrobní technice je enormní,“ řekl v závěru generální sekretář veletrhu EMO Carl Martin Welcker. Vyslovil přesvědčení, že EMO bude výrazným stimulem pro uplatnění nových řešení v každodenní praxi.  

Volné vstupenky na veletrh

Čtenáři časopisu Automa mohou získat bezplatné jednodenní elektronické vstupenky (eTickets) k návštěvě veletrhu (na jednu registraci maximálně dvě samostatné vstupenky). Elektronická vstupenka platí v den návštěvy veletrhu také jako jízdenka veřejné dopravy v Hannoveru (region GVH).

Podrobný návod, jak vstupenky získat, je na http://bit.ly/2rrdFa9.

(Podle tiskových zpráv Deutsche Messe a vlastního záznamu z tiskové konference v Hannoveru, 21. června 2017. Foto: Deutsche Messe)

Petr Bartošík

Obr. 1. Tisková konference k veletrhu EMO Hannover 2017

Obr. 2. Carl Martin Welcker, generální sekretář veletrhu

Obr. 3. Tisková konference byla doplněna prezentací vybraných vystavovatelů – krátkým vystoupením v sále a stolkem na doprovodné výstavce