Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Veletrh obalů Embax společně se Salimou

Veletrhy obalů a polygrafie budou le­tos pořádány poprvé odděleně. Dosud byl na brněnském výstavišti pořádán jediný veletrh pro obalový a polygrafický prů­mysl pod názvem EmpaxPrint. Ten je nyní rozdělen a letos na jaře 2. až 5. března se uskuteční 26. ročník mezinárodního vele­trhu obalů a obalových technologií Embax, zatímco polygrafický veletrh Print se bude konat samostatně v roce 2011. Další novin­kou nadcházejícího veletrhu Embax je pořá­dání ve stejném termínu jako potravinářské veletrhy Salima, MBK (mlynářství, pekař­ství, cukrářství), Inteco (zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování) a Vinex (vinař­ství). Spojení veletrhu o obalového průmys­lu se Salimou iniciovali sami vystavovate­lé a návštěvníci. Vystavovatelé věří, že ten­to krok pomůže překlenout nelehké období krize a přilákat na výstaviště více zákazníků a potenciálních obchodních partnerů. Zpra­covatelé potravin a provozovatelé potravinář­ských provozů budou mít možnost vybrat si přímo na brněnském výstavišti dodavatele obalové techniky. Návštěvníci se v Brně za­čátkem března budou moci seznámit s celým výrobním řetězcem od výroby potravin a je­jich zpracování, přes balení, značení a pře­pravu až po marketing a další služby pro po­travinářský průmysl.

(ed)