Veletrh o bezpečnosti informačních systémů it-sa 2012

Odborný veletrh it-sa, zaměřený na bezpečnost informačních a komunikačních systémů, se uskuteční ve dnech 16. až 18. října 2012 v Norimberku. Na veletrh it-sa 2012 se již přihlásilo mnoho vystavovatelů z Německa i jiných zemí. Ve středu pozornosti letošního ročníku jsou aktuální témata, jako jsou zabezpečení mobilních zařízení, bezpečnost cloud computingu, obrana před kyberkriminalitou nebo bezpečnost na internetu a v sítích. Kromě toho se veletrh it-sa 2012 zaměří především na preventivní bezpečnostní opatření pro výpočetní centra a pro ochranu dat a bezpečnostních řídicích systémů v průmyslu. Veletrh je vhodný pro vystavovatele z oblasti výroby hardwaru a softwaru souvisejícího s bezpečností informačních a řídicích systémů, pro poskytovatele služeb v této oblasti, osoby zabývající se právními hledisky ochrany dat (auditoři, daňoví poradci atd.) a dodavatele bezpečnostních produktů, jako jsou průmyslové kamery či biometrická zařízení. Do cílové skupiny dále patří výpočetní centra, poskytovatelé internetových služeb, výzkumné instituce apod. Loňského ročníku veletrhu it-sa se zúčastnilo 321 vystavovatelů a jejich expozice si prohlédlo 5 804 návštěvníků, především ze sféry ekonomiky, výzkumu a veřejné správy. Odborní návštěvníci se mohli seznámit s novinkami v oblasti bezpečnosti informačních systémů také v doprovodném programu, který zahrnoval workshopy a odborné přednášky. Pořadatelem veletrhu it-sa je společnost NürnbergMesse GmbH, kterou v České republice zastupuje firma PROveletrhy. Přihlášku a další informace o veletrhu lze získat na stránkách www.it-sa.de nebo www.proveletrhy.cz.       

(ev)