Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Veletrh Metav 2012 sleduje trhy v Evropě

Od 28. února do 3. března 2012 se v Düsseldorfu uskuteční již sedmnáctý bienální mezinárodní veletrh kovoobráběcích strojů a automatizace výroby – Metav 2012. V jeho nomenklatuře lze nalézt úplné spektrum výrobní techniky, zejména obráběcí stroje a výrobní linky, přesné nástroje, prostředky k automatizaci toků materiálu, výpočetní techniku a nástroje, průmyslovou elektroniku atd.

Minulého veletrhu Metav 2010 se zúčastnilo asi 700 vystavovatelů při návštěvě asi 45 000 odborných návštěvníků z 26 zemí. Dynamika zájmu o veletrh Metav 2012 je zatím (přelom říjen/listopad) obdobná jako v letech 2009/2010.

Účast na veletrhu Metav 2012 je pro vystavovatele i návštěvníky atraktivní zejména proto, že:

–   jde o v pořadí první velký veletrh obráběcí techniky v roce v Německu, největším relevantním trhu v Evropě,

–   je důležitým barometrem investičních záměrů různých odběratelů obráběcích strojů, jimž umožňuje získat informace o konkrétních novinkách v oboru a upřesnit investiční záměry a výdaje před tím, než zadají definitivní objednávky,

–   oslovuje především uživatele ze strojírenství a automobilového průmyslu, včetně subdodavatelů (společně tvořili více než polovinu návštěvníků veletrhu Metav 2010),

–   je nejvýznamnější platformou pro uživatele kovoobráběcí techniky z oblastí severně od Mohanu, z Beneluxu, Skandinávie a východní Evropy; zejména pro ty, kteří nenavštěvují ani veletrh EMO v Hanoveru, ani AMB ve Stuttgartu,

–   Severní Porýní – Vestfálsko s asi 1 600 středně velkých strojírenských podniků s celkem zhruba 200 000 zaměstnanci je pro vystavovatele velmi zajímavým odbytištěm,

–   vystavovatelům prokazatelně poskytuje velké šance na získání nových zákazníků (celá třetina návštěvníků v roce 2010 přišla na veletrh Metav poprvé).

Vybrané skupiny zákazníků budou na veletrhu Metav 2012 navíc cíleně osloveny akcemi konanými v rámci doprovodného programu. Jde např. o expozici Metal meets Medical k problematice výroby zdravotní techniky, konferenci Výrobní technika na cestě k elektromobilitě, reflektující očekávanou vlnu zájmu automobilního průmyslu o novou výrobní techniku, přednáškové fórum MM CompositesWorld Area k problematice vláknových kompozitů atd.

Pořadatelem veletrhů Metav je spolkový svaz VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V.), který předpokládá meziroční nárůst poptávky po obráběcích strojích v Evropě v roce 2012 o 11 až 12 %. Současně VDW pokládá Metav 2012 za platformu, která může dodavatelům výrobní techniky z ČR pomoci opět získat pozice ztracené v Německu v letech 2009 a 2010, kdy jejich obrat na tomto trhu meziročně klesl o 21 %, popř. 15 %, při následném nárůstu v prvním pololetí 2011 o 12 %.

Podrobné informace týkající se veletrhu Metav 2012, včetně dopravních, lze nalézt na www.metav.de. Zájemcům o veletrh z ČR nabízí služby také specializovaná cestovní kancelář BVV Fair Travel s. r. o. (www.fairtravel.cz).

[Materiály Messe Düsseldorf, VDW a BVV Fair Travel.]  

(ed)

Obr. 1. Vstupní hala výstaviště v Düsseldorfu