Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Veletrh it-sa 2015 přinesl informace i pro odborníky na průmyslové řídicí systémy

Letošního veletrhu it-sa, který se konal 6. až 8. října v Norimberku, se zúčastnilo 428 vystavovatelů (nárůst o 11 % ve srovnání s rokem 2014) a 9 015 odborných návštěvníků (nárůst o 22 %) z 34 zemí světa. Jde tedy o největší evropský veletrh, který se zabývá oblastí zabezpečení informačních a komunikačních systémů, včetně průmyslových. Veletrh doplňoval odborný kongres, kde letos zaznělo 250 přednášek a jehož se zúčastnilo 950 posluchačů, a tři specializovaná diskusní fóra přímo na výstavní ploše.

 
Atrakcí pro návštěvníky byla přednáška nechvalně proslulého Edwarda Snowdena, živě přenášená z jeho úkrytu v Rusku (obr. 1). Snowden, který je v USA obviněn z neoprávněného předávání informací o národní bezpečnosti a vědomého vyzrazení tajných informací neoprávněné osobě, vyzval ke společnému postupu za větší ochranu a lepší zabezpečení dat a zároveň k angažovanosti firem a celého průmyslu kybernetické bezpečnosti. Za ústřední technický předpoklad bezpečné globální informační infrastruktury označil plošné šifrování. Ochrana před špionáží a kyberzločinci je podle něj pro firmy
naprostou nezbytností pro zachování vlastní konkurenceschopnosti.
 
Právě jeho případ ovšem dokládá, že nejslabším článkem zabezpečení jsou vždy vlastní zaměstnanci, kteří se z nejrůznějších pohnutek rozhodnou vědomě a záměrně firemní (nebo v případě Edwarda Snowdena státní) důvěrné informace zneužít. Zajímavým příspěvkem k tomuto tématu byla přednáška Christophera Furlowa, prezidenta významné konzultantské firmy Ridge Global, o vlivu lidského faktoru na zabezpečení informačních systémů, která zazněla na jednom z fór (záznam je k dispozici na http://bit.ly/1QdotO5).
 
Více než tři čtvrtiny respondentů hodnotily svou účast na it-sa ve srovnání s ostatními odbornými veletrhy v oblasti kybernetické bezpečnosti jako významnou až velmi významnou. Tomu odpovídal také počet firem, které tam představily nové produkty nebo inovace již existujících produktů.
 
Nabídka, kterou vystavovatelé na it-sa prezentovali, pokrývala všechny aspekty tzv. kybernetické bezpečnosti. Vhodná řešení pro individuální potřeby zde našly malé firmy, ale i velké koncerny a úřady.
 
Pro snazší orientaci sloužily oborově zaměřené plochy. Například Data Center Plus byl výchozí bod pro projektanty a provozovatele výpočetních center a zájemce o téma fyzického zabezpečení infrastruktury (obr. 2). Dozvěděli se tu o systémech kontroly přístupu nebo vysoce zabezpečených serverových skříních. Produkty a řešení pro správu digitálních identit a oprávnění našli odborní návštěvníci v oblasti označované jako IAM Area. Hned dvě plochy Startups@it-sa nabídly mladým firmám solidní platformu, na níž tyto firmy prezentovaly např. bezpečnostní analýzy nebo opatření proti tzv. web-defacementu, nežádoucímu pozměňování webových stránek. Na ploše Campus@it-sa představily své vzdělávací a výzkumné projekty.
 
Ve třech otevřených fórech zaznělo přibližně 250 přednášek o managementu, technice a trendech v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tematicky sahaly od přehledů aktuální situace na trhu přes právní otázky až po řízení nouzových situací v IT. Videozáznam přednášek na fóru je zdarma k dispozici na www.it-sa.de/forums. Doprovodného kongresu se zúčastnilo přibližně 950 účastníků (2014: 500). Zaznělo třináct řad přednášek a v rámci kongresu se konalo mj. výroční zasedání pracovníků spolkových zemí a obcí zodpovídajících za zabezpečení IT, den základního zabezpečení IT a první oficiální setkání bavorských a izraelských odborníků na zabezpečení informací. Příští ročník veletrhu se bude konat od 18. do 20. října 2016 v norimberském veletržním centru. Bližší informace zájemci najdou na www.it-sa.de.
(Bk)
 
Obr. 1. Přednáška Edwarda Snowdena byla atrakcí pro návštěvníky
Obr. 2. Tematická plocha Data Center Plus byla věnována fyzickému zabezpečení infrastruktury
Obr. 3. IAM Area – plocha věnovaná identifikaci, autentizaci a řízení přístupu