Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Veletrh it-sa 2015 představí výzbroj pro ochranu dat

Především odborníci odpovědní za hladký chod informačních techniky a za bezpečnost dat v podnicích by si neměli nechat ujít odborný veletrh it-sa 2015, který se bude konat 6. až 8. října na výstavišti v Norimberku. Tento veletrh je zaměřen na kybernetickou bezpečnost a jeho návštěvníci budou mít příležitost prohlédnout si současné prostředky a metody šifrování dat, ochrany sítí před odposlechem, ochrany dat před hackerskými útoky apod. Veletrh it-sa je určen také pro ředitele podniků, kteří se zde dozvědí o rizicích odpovědnosti při informační bezpečnostní události a o způsobech, jak zvýšit vnímavost zaměstnanců k digitálním nebezpečím. Doprovodná konference Congress@it-sa umožní návštěvníkům prohloubit si znalosti v konkrétních otázkách kybernetické bezpečnosti.

 
Vystavující společnosti s širokým rozpětím techniky a informací oslovují návštěvníky z mnoha cílových oblastí (tab. 1). Návštěvníci na veletrhu najdou i poskytovatele služeb, např. organizátory školení nebo poradce. Prohlídku veletrhu je možné si naplánovat pomocí databáze vystavovatelů, která je v přehledné podobě na www.it-sa.de/aussteller-produkte.
 
Podle letošního červencového průzkumu německého spolkového svazu pro informatiku, telekomunikace a nová média Bitkom se za poslední dva roky stal každý druhý podnik předmětem digitální hospodářské špionáže, sabotáže nebo krádeže dat. V souvislosti se zákonem o bezpečnosti IT, který v Německu nedávno vstoupil v platnost, roste tlak na podniky, jež se dostanou do hledáčku útočníků. Předmětem diskusí na veletrhu it-sa se jistě stanou dopady tohoto zákona, který stanovuje minimální standardy a oznamovací povinnost v případech porušení bezpečnosti v mnoha odvětvích.
 
V současnosti profituje odvětví kybernetické bezpečnosti z digitalizace, která se prosazuje po celém světě. Díky tomu roste poptávka po účinné ochraně dat a zabezpečení jejich přenosu. To se odráží i ve zvýšeném zájmu o vystavování na veletrhu it-sa 2015. V červenci bylo přihlášeno více než 330 vystavovatelů, což je výrazně více než ve stejném období loňského roku. V roce 2014 vystavovalo na it-sa celkem 385 firem a jejich expozice si prohlédlo 7 400 odborných návštěvníků.
 

Zvláštní plochy stanovují hlavní témata

Na veletrhu budou vyhrazeny zvláštní plochy, na kterých budou moci návštěvníci získat přehled o různých tématech z oboru kybernetické bezpečnosti:
  • IAM Area ( Integrated Access Management): odborná přehlídka dodavatelů nástrojů pro správu identit a přístupových práv,
  • Data Center+: představení inovací v oblasti fyzického zabezpečení a projektování bezpečných informačních struktur,
  • Campus@it-sa: přehlídka nejnovějších výsledků výzkumu v oboru kybernetické bezpečnosti na univerzitách,
  • Startups@it-sa: prezentace mladých mezinárodních firem zaměřených na kybernetickou bezpečnost, které mají příležitost představit se zde ve vlastní expozici.

Tři přednášková fóra

O trendech vývoje a nových produktech a řešeních se budou moci zájemci dovědět na třech přednáškových fórech přímo na výstavišti. Patnáctiminutové přednášky poskytnou odpovědi na četné otázky o kybernetické bezpečnosti. Zajímavý blok přednášek na téma bezpečnost datových center pořádá Bitkom. Na těchto fórech zazní přednášky v angličtině a nebudou mezi nimi chybět ani živé ukázky útoků hackerů.
 

Konference Congress@it-sa

Konference Congress@it-sa bude probíhat v tematických blocích převážně s volným vstupem a její stěžejní témata určí stejně jako v předchozích ročnících vystavující podniky a svazy. V srpnu bylo potvrzeno dvanáct bloků, které pokrývají aktuální témata kybernetické bezpečnosti. O ochraně dat, právu a informační bezpečnosti v podnicích bude informovat Svaz bavorských zaměstnavatelů v oblasti kovodělného a elektrotechnického průmyslu. Odborníci firmy FSP budou přednášet o správě identit a přístupů (IAM). Na konferenci vystoupí také představitelé dalších firem, jako jsou cirosec, CyberArk, ownClooud, sys4 AG, Trend Micro a TÜV Informationstechnik. S právními požadavky v oboru kybernetické bezpečnosti seznámí DAVIT, pracovní skupina pro právo v oboru informatiky v rámci Německého sdružení advokátů (DAV). Letos poprvé obohatí Congress@it-sa odbornou přednáškou také výrobce softwaru SAP. Pracovníci úřadů a orgánů veřejné správy odpovědní za kybernetickou bezpečnost si nenechají ujít výroční zasedání zmocněnců zemí a obcí pro otázky bezpečnosti IT, které se koná v rámci Congress@it-sa. Další informace o konferenci Congress@it-sa jsou uvedeny na: www.it-sa.de/en/congress.
 

Návštěva veletrhu

Veletrh it-sa se uskuteční v rozsáhlé hale 12 norimberského výstaviště. Do této haly je možné vejít přes vstup Nord-West nebo West. Veletrh je otevřen ve dnech 6. a 7. října od 9 do 18 hodin, poslední den veletrhu, 8. října, pouze do 17 hodin. Vstupenku na veletrh a další informace si mohou zájemci opatřit u firmy PROveletrhy, která v České republice zastupuje pořadatele veletrhu, NurnbergMesse. V předprodeji u této firmy stojí jednodenní vstupenka 755 Kč, vystavována je elektronicky a zasílána e-mailem. Kontakt: PROveletrhy, info@proveletrhy.cz, tel.: 775 663 548.
(ev)
 
Obr. 1. Vystavovatelé využívají příležitost k osobnímu setkání s návštěvníky, jimž mohou naživo představit svou techniku pro ochranu dat (foto: NürnbergMesse)
 

Tab. 1. Návštěvnické cílové skupiny veletrhu it-sa

výrobci a dodavatelé softwaru a hardwaru
maloobchody s počítači
prodejci
úřady a státní správa, místní správa
finanční instituce
pojišťovnictví
zdravotnictví
výroba a průmysl
poradenské firmy v oblasti IT