Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Veletrh Formnext se uskuteční podle původního plánu, ale v nové formě

Veletrh Formnext 2020 se uskuteční ve Frankfurtu nad Mohanem podle původního plánu ve dnech 10. až 13. listopadu, avšak ve formě zohledňující ochranu před šířením infekčních nemocí. Přední mezinárodní veletrh aditivní výroby tím vysílá důležitou zprávu nejen tomuto odvětví, nýbrž celému výstavnictví. 

Formnext (formnext.com) je veletrh aditivní výroby a nové generace inteligentních výrobních řešení. Zaměřuje se na efektivní realizaci komponent a výrobků od jejich návrhu po sériovou výrobu. Veletrh organizuje společnost Mesago Messe Frankfurt GmbH.

„Aditivní výroba v posledních měsících významně přispěla k boji proti pandemii způsobené koronavirem. Nadále je hnacím faktorem pro inovace,“ vysvětluje Sascha F. Wenzhler, viceprezident této společnosti. „S veletrhem Formnext 2020 pokračujeme v podpoře tohoto trendu i v těchto ekonomicky obtížných dobách.“

Inovovaný koncept veletrhu Formnext 2020 získal výslovnou podporu poradního výboru vystavovatelů. „Pochopitelně ještě nebyl dokončen kompletní scénář pro listopad, avšak náš závazek i nadále platí. Je pro nás důležité, že veletrh pokračuje, a rádi tak přispějeme k dalšímu vývoji jeho konceptu,“ uvádí Dr. Christoph Schumacher ze společnosti Arburg.

Dr. Karsten Heuser ze společnosti Siemag podtrhuje zvláštní význam aditivní výroby: „Aditivní výroba právě nyní prokázala, že je jednoznačně technologií budoucnosti pro mnoho průmyslových odvětví.“

Dále Dr. Markus Heering ze sdružení VDMA, pracovní skupiny Aditivní výroba, která je čestným sponzorem veletrhu Formnext, vysvětluje: „Hospodářský pokles nastal neočekávaně rychle, což činí rozhodování o novém uspořádání procesů o to náročnější. Formnext je jeden z prvních důležitých kroků v tomto směru.“

 

Komplexní opatření pro ochranu zdraví

Při navrhování koncepce ochrany zdraví šli organizátoři výstavy nad rámec právních požadavků, přičemž cílem bylo poskytnout maximum ochrany pro vystavovatele, návštěvníky i zaměstnance. Koncept je založen na několika opatřeních zaměřených na hygie­nu (např. četnější úklid a čištění), na sociálním odstupu (včetně profesionálního řízení pohybu návštěvníků) a velkorysém přísunu čerstvého vzduchu (vzduch v celé hale bude kompletně vyměněn každou hodinu).

V plánu je rovněž důkladný proces registrace návštěvníků, stejně jako výdej vstupenek, které budou platné pouze v určité dny. Zbytný kontakt bude eliminován díky plně elektronické registraci a platebnímu systému. Povinné bude také prohlášení o aktuálním zdravotním stavu účastníků.

 

Přepracované uspořádání stánků a uliček

Formnext uplatňuje též nové přístupy při vypracovávání návrhu výstavních prostor a stánků: uličky mezi stánky budou podstatně širší (zvětšení z původních 3 na 6 m) a budou na každé straně lemovány komunikačním pásem o šířce 1 m. Dodržování požadavků na sociální odstup bude monitorovat proškolený personál a průmyslové kamery. Obecný koncept dodržení vzdálenosti je založen na výpočtu, který má zajistit dostatečný prostor pro každého návštěvníka. Směrnice pro konstrukci stánků byly rovněž upraveny podle doporučení týkajících se např. stravování. Navíc veletrh Formnext nabízí vystavovatelům výstavbu tzv. stánků na klíč, které jsou navrženy v souladu s veškerými požadavky na dodržování odstupu a opatřeními pro ochranu zdraví.

„S těmito opatřeními jdeme nad rámec právních požadavků na bezpečnost a zároveň lidem umožníme opět navštívit osobně veletrh, a sdílet tak myšlenky a inovace a dělat obchod,“ komentuje Wenzler. „I když je fantastické, že všichni máme přístup k digitálním pracovním a komunikačním nástrojům, ty nemohou nikdy nahradit osobní interakci a všem tak známý zážitek skutečného veletrhu.“ Proto, kromě speciálně upravených stánků, budou mít návštěvníci rovněž možnost prohlédnout si výstavky, účastnit se přednášek a dalších událostí.

Rainer Lotz, předseda poradní rady vystavovatelů ze společnosti Renishaw GmbH, zdůrazňuje: „V nejisté době musí být projekty realizovány pragmaticky. Koncept veletrhu Formnext 2020 je živý a všichni členové poradní rady vystavovatelů jej podporují. Koronavirus nás donutil k nejvyšší flexibilitě a vyžaduje ochotu věci vyřešit a uvést je do pohybu.“

 

Digitální nabídka

Tento rok bude veletrh Formnext daleko více doplněn digitální nabídkou, aby účastníkům, kteří nemají možnost cestovat, poskytl příležitost zúčastnit se ho alespoň virtuálně. Digitální nabídka veletrhu spočívá v zahrnutí online prezentací produktů a zprostředkování spojení s kontaktními osobami. To umožní rychlou a širokou výměnu informací ve virtuálním prostředí. Digitální networking také poskytuje možnosti, jak navázat kontakt na základě podobných zájmů a podpořit tak výměnu informací. Nová koncepce rovněž zahrnuje přímé přenosy a vyžádané přenosy z velkého počtu jednotlivých doprovodných akcí.

[Mesago Messe Frankfurt. Exhibitor advisory board supports health and hygiene concept for Formnext 2020. Tisková zpráva, červen 2020.]

 

Jiří Hloska